ITBusiness.ca | مشاغل فناوری اطلاعات شرکت های کانادایی می گویند افزایش فرسودگی شغلی کارکنان به درآمد آنها در سال 2021 صدمه خواهد زد.


بر اساس مطالعه جدید ، 42٪ از رهبران مشاغل کانادایی بر این باورند که کاهش روحیه کارمندان و افزایش احتمالی فرسودگی شغلی در میان بیماری همه گیر تأثیر منفی بر درآمد آنها تا پایان سال 2021 دارد 2021 با هم به جلو از سیج کانادا.

ارائه دهنده راه حل مدیریت کسب و کار ابری با شرکت تحقیقاتی ملی Angus Reid Group برای بررسی این 775 رهبر تجارت و 1،569 کارمند در سراسر کانادا برای این مطالعه همکاری کرد. تأثیر فرسودگی شغلی در تجارت کانادایی را نشان می دهد و چشم انداز آنها را برای باقی مانده 2021 و 2022 در نظر بگیرید.

برنامه های بهبودی همه گیر باید بر روی بهزیستی کارکنان متمرکز شوند

یافته های این تحقیق حاکی از آن است که وخامت درآمد در میان مشاغل کانادایی برای بقیه سال ممکن است نتیجه ناتوانی بیشتر کارمندان در انجام وظایف خود هنگام کار در خانه باشد. از هر سه نفر (32 درصد) کارگران کانادایی مورد نظر گفتند که معتقدند سوزاندن در خانه (آنها یا خانواده) در توانایی آنها برای انجام کار موثر خود در سال جاری تأثیر می گذارد.

متصل:

رئیس IBM کانادا می گوید دستیابی به تعادل زندگی و زندگی سالم در یک محیط کار ترکیبی “باید دید”

طبق شاخص روند کاری مایکروسافت ، تقریبا نیمی از کارگران کانادایی روزانه دچار سوختگی می شوند [IT World Canada]

این یافته ها همچنین نشان می دهد که اکثر شرکت های کانادایی در حال انجام اقدامات برای اطمینان از سلامت و ایمنی کارکنان هستند ، با برنامه های بهبود بیماری همه گیر خود که حول رفاه کارمندان است. تقریباً نیمی از شرکتهای مورد نظر چنین گفته اند آنها هنگام برنامه ریزی برای بهبودی از یک بیماری همه گیر ، تأکید زیادی بر کارمندان خود ، به ویژه بهداشت روانی و ایمنی آنها دارند.

حتما بخوانید:
لباس پلیس آگاهی بچه گانه در مدل های مختلف

اگرچه برخی از عوامل خارجی خارج از کنترل ما وجود دارد ، رهبران کسب و کار باید بر برنامه ریزی و اولویت بندی رفاه کارکنان ، سرمایه گذاری در آموزش و پرورش مهارت ها ، استخدام پرسنل جدید و اتخاذ جدیدترین فن آوری ها تمرکز کنند تا بتوانند کارکنان هوشمندتر کار کنند ، نه سخت تر ، نانسی تیچبون ، مدیر عامل ، سیج کانادا ، در یک خبرنامه مطبوعاتی گفت.

مدل ترکیبی عملکرد برای ماندن در اینجاست

رهبران کسب و کار اطمینان نشان داده اند که روش ترکیبی عملکرد برای پیشرفت در افزایش بهره وری (42٪) ، جذب و حفظ استعداد (41٪) و کاهش فرسودگی شغلی (34٪) مورد نیاز است.

بنابراین ، برای بیشتر رهبران مشاغل (76٪) ، اولویت های بهبود همه گیر شامل یک مدل کار ترکیبی پایدار و پایدار ، فن آوری های لازم برای کارایی و رشد و مهارت های مربوط به کارمندان است.

بر این اساس ، مهارتهای فن آوری توسط رهبران تجاری و کارگران مورد بررسی بسیار ارزشمند هستند. جای تعجب نیست که فناوری برای تجارت کانادایی در سراسر همه گیر بسیار مهم است. یک سوم شرکت های مورد بررسی از ابزارهای همکاری به عنوان “صرفه جویی در فضل” نام می برند ، که به آنها امکان می دهد نحوه کار خود را سازگار و تغییر شکل دهند. سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری نیز توسط رهبران تجارت برنامه ریزی شده است.

تقریباً نیمی (47 درصد) از رهبران مشاغل همچنین اظهار داشتند که قصد دارند بودجه فناوری خود را برای بقیه سال افزایش دهند.

حتما بخوانید:
چرا هیئت مدیره ها CISO ها را تنظیم می کنند و 4 راه برای وادار کردن آنها به گوش دادن


منبع: night-sky.ir

دیدگاهتان را بنویسید