10 نکته مهم در نوشتن یک مقاله علمی

اسم یک موسسه یا این که سازمان میتواند به تیتر نویسنده نوشته قید شود. تیتر مکرر (Running title) حساس حداکثر ۴۶ سخن هم ذکر شود. همین سامانه حیاتی برقراری دسترسی به آخری و بهروزترین منابع دانشگاهی، کتب مرجع، استانداردها و سایر منابع علمی و پژوهشی، درصدد رفع نیازهای محققان عزیز کشورمان است. مبانی نظری تحقیق در واقع پشتوانۀ تحلیلی مقاله را شکل می دهد و فرضیۀ مقاله به آن متکی است. مبانی نظری نباید صرفاً شامل تعاریف و مفاهیم پایهای باشد که در روش انجام پژوهش و نتیجه های آن تأثیر چندانی ندارند. مبانی نظری: تعاریف، مفاهیم و مباحث نظری دارای ارتباط اهمیت موضوع، که در انجام پژوهش مورد استعمال قرار گرفتهاند، باید در بخش مبانی نظری ابلاغ شوند. مقدمه و ابلاغ مسئله: مقدمه مدخل مقاله و کلام نویسنده هست که به شرح مسئله میپردازد؛ همچنین مقدمه بایستی عوارض ضرورت انجام پژوهش و هدف از انجام پژوهش دانلود نوشته یادگیری مشارکتی را ابلاغ کند. نتیجهگیری: در این بخش یافتههای مقاله بررسی و دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف پژوهش و عوارض رد یا این که اثبات فرضیه(ها) ابلاغ میشود؛ در نتیجهگیری، مقدمه، ارجاع و دلیل آورده نمیشود. واضح است تمام محققین تلاش می نمایند که این نکات را در مقاله خویش رعایت نمایند اما در عمده مواقع به برهان مشغله های علمی اعتنا حتمی به همین نکات شکل نمی گیرد و همین مطلب منجر می شود که یک مقاله علمی که اهمیت زحمات فرآوانی تهیه شده است اساسی باخت مواجه بشود. مقالات به یکی از شکل مقالات مروری ، سیستماتیک یا متاآنالیز مرری یا نامه به سردبیر می باشد که توسط متخصص یا این که متخصصین مربوطه تنظیم می شود بطوریکه نویسنده و یا نویسندگان دستکم دو نوشته تحقیقی اعتبار مرتبط اساسی موضوع را پیش از این به چاپ رسانده و بعنوان منبع در مقاله مروری از آنان استعمال کرده باشند. ارسال دو نوشته تحقیقی مرتبط اصلی مورد قضیه حیاتی مقاله مروری حتمی می باشد. در متن مهم ذکر شماره به همۀ جداول ارجاع دیتا شود. فهرست منابع: مشخصات کامل منابعی که در نگارش مقاله از آنها به کارگیری شده هست می بایست در انتهای مقاله ذکر شود. هرگونه مغایرت در بین مشخصات بر عهده نویسنده خواهد بود. مسئولیت درستی و سقم مطالب هر نوشته به عهده نویسنده یا نویسندگان می باشد و این مجله حق رد یا قبول و هم ویراستاری مقالات را برای خویش محفوظ می دارد و در هر صورت نوشته ارسالی مسترد نمی شود. اصلی ( ▒ مجله پارسی : تمام منابع ارائه شده در هرمقاله (حتی مقالات فارسی) به منظور نمایه شدن در وبسایت در بین المللی می بایست بصورت انگلیسی نوشته شده و نام نویسنده یا این که نویسندگان، تیتر مقاله، اسم کوتاه مجله به زبان انگلیسی، سال نشر مقاله براساس تاریخ میلادی، شمار ۀمجله، صفحه ها .

حتما بخوانید:
احیای اسید سیتریک کرمانشاه در دوران سخت تحریم و کرونا