یک میل سوپاپ بسازید که هر کسی به آن افتخار کند

شتاب پایین اتومبیل به برهان ضعف سوخت رسانی توسط انژکتور خودرو است براین اساس بایستی بررسی حسگر میل سوپاپ را تحلیل کنید ممکن است مشکل از آن باشد. در اکثر اتومبیلهای مدرن از مدل DOHC به کار گیری می شود و آن نیز به این دلیل است که تزریق هوا و سوخت به بهترین صورت در همین جور میل سوپاپ ها شکل می گیرد. به برهان دخالت مستقیم میل سوپاپ یا این که میل بادامک به جهت گشوده و بسته کردن سوپاپ ها، روزگار بندی سوپاپ ها در شتاب های بالا نسبت به موتورهای OVH دوچندان ظریف خیس است. دوران بندی گشوده و بسته شدن سوپاپ ها و خصوصا مدت زمان گشوده بودن هر سوپاپ را مهم تغییر میل سوپاپ می اقتدار تغییر تحول داد. از آن جا که در همین جور موتورها باز و بسته شدن سوپاپ ها مستقیماً به وسیله میل بادامک و سوای واسطه انجام می شود، دوران بندی سوپاپ ها در سرعت های بالا نسبت به موتورهای OHV دقیق خیس است. بر بر روی میل بادامک دنده تریگر قرار دارد، با شروع زدن موتور وحرکت میل لنگ، میل بادامک آغاز به حرکت میکند. بادامکها را عمده بر پایهٔ شکلشان نامگذاری میکنند. این شرایط سبب جذب بخش اعظم روغن در سرها می شود که در اطراف ساقه ها توده می شوند. این سنسور جهت تفکیک دقیق موقعیت جرقه زنی سیلندر شماره یک و تفکیک آن از حالت میزان گیری شده توسط سنسور به دور موتور و کارایی ترتیبی (سیلندر به سیلندر) انژکتورها و کویل ها در کنار سنسور بدور موتور که در جلوی موتور و روی مبلغی میل لنگ و یا این که در نصیب عقب بر روی پوسته کلاچ قرار گرفته و وظیفه آن این میباشد که وضعیت میل لنگ را نسبت به نقطه مرگ بالا گزینش و علائم را به ECU ارسال و ECU هم برای پاشش صحیح و صحیح بودن دوران و البته مدت زمان جرقه از این نشانه ها استفاده نماید ، به عمل می رود.این سنسور قدرتمند هست احتراق ناقص را شناسایی کرده و آوانس جرقه را به جهت از دربین بردن کوبش ناچیز می کند.البته در بعضا از مواقع فیلر نبودن درست سوپاپ سبب تولید آوانس جرقه ریتارد یا منفی در سیستم انژکتور می شودوکه همین عیب را باید از عیب درست فعالیت نکردن سنسور موقعست میل سوپاپ تفکیک کرد. جهت تغییر‌و تحول میل سوپاپ نیاز به ریمپ ای سی یو هم می باشد تا میزان مخلوط سوخت و هوا مناسب حالت موتور باشد، تغییر و تحول یا ریمپ ای سی یو به خواسته تغییر و تحول در برنامه ریزی میزان مخلوط سوخت و هوا می باشد. برای لحظه ای سوپاپ دود و سوپاپ ورودی سوخت دارای نیز باز می باشند که در همین لحظه هدرز حساس تولید حالت مکش در پشت سوپاپ خروجی، منجر به مکش خوبتر ادغام سوخت و هوا به درون سیلندر می شود. ۴- حد بسته شدن (شیب ملایم بسته شدن) انتقال نیروی میل لنگ به میل سوپاپ ممکن میباشد به سه شکل (دنده به دنده – زنجیری – تسمه ای) انجام شود زیرا در هر ۷۲۰ سکو گردش میل لنگ یک احتراق در هر سیلندر انجام میگردد و در هر سیکل یکبار احتیاج به گشوده و بسته شدن هر سوپاپ وجود داراست لذا گردش میل سوپاپ نصف گردش میل لنگ هست یعنی (در ۳۶۰ جايگاه گردش) و نسبت دنده آن‌ها نصف است یعنی دنده میل سوپاپ دو برابر دنده میل لنگ میباشد. خروج دود و گاز به رخ (F) صورت میباشد. یکی در دست گرفتن سوپاپ های دود را در دست دارااست و دیگری در اختیار گرفتن سوپاپ های گاز. سامانه زمانبندی متغیر فرایندی از تغییر‌و تحول زمان رفت و آمد سوپاپها و اکثر به جهت بهتر شدن راندمان و کارایی، صرفه جویی در سوخت و خروج بهینه دود طراحی شدهاست. مقدار گشوده شدن سوپاپ، هر چه بخش اعظم سوپاپ اهمیت شود عدد بزرگتر بوده و ورود و خروج بهتری خوا هیم داشت که اما نیاز به محاسبات بر اساس گونه خودرو و بعضی پارامتر برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید های دیگر دارد. لازم به ذکر میباشد طبعا هر چه تعداد سیلندر بیشتر باشد همین عدد ها ارتقاء مییابد. گهگاه در موتورها از دو میل سوپاپ جداگانه برای هر یک از هدف ها فوق به کار گیری میشود. این قطعه در بعضا موتورها در بالای سیلندر واقع است و در بعضا دیگر در تحت موتور قرار گرفته است.در ادامه به تحلیل گونه های میل بادامک ها و چگونگی عملکرد آن ها پرداخته شده است. میل بادامک چیست ؟ محل قرار گیری همین سنسور روی سیلندر و علیه مرحله شاخص میل سوپاپ قرار دارد.(این سنسور در خودروی پراید بجای دلکو های مدل دیرباز ذیل کوئل قرار دارد). بر روی میل سوپاپ دندانهای وجود دارد که همین دنده دلکو و اویل پمپ را بهکار میاندازد. وظایف میل بادامک1- گشوده و بسته کردن سوپاپ ها به وسیله چخش میل سوپاپ و قرار گرفتن بادامک ها ذیل تایپت ها2- بر روی میل سوپاپ یک دایره خارج از مرکز (اکسانتریک)وجود داراست که اهمیت قرار گرفتن شیطانک پمپ بنزین وبالا و ذیل رفتن ان انتقال بنزین از باک به کاربراتور توسط پمپ بنزین انجام می شود.3- روی میل سوپاپ دندانه ای وجود دارد ک همین دنده دلکو و اویل پمپ را بکار می اندازد.میل بادامک(Overhead Valve (OHVOHV به میل بادامکی اطلاق می شود که در پایین موتور قرار دارد و نیرو را از روش میله های بلندی به سوپاپ ها منتقل می کند.

حتما بخوانید:
10 بهترین چوب بیلیارد کیو در سال 2022

دیدگاهتان را بنویسید