گمرک ۵ دستگاه ایکس ری خودرویی خریداری کرد – جهان نيوز

امتداد اشعه ایکس، یک آشکارساز است که یا اشعه ایکس را به نور مرئی تبدیل می نماید (ایجاد یک تصویر نوری که به وسیله یک دوربین برداشت می شود) یا این که آرایه های حسگر که به طور مستقیم اشعه ایکس را تعیین می کنند و آن را به یک تصویر الکترونیکی تبدیل می نمایند . هر جا که تعداد زیادی از اقلام فراوان شبیه با توجه به استاندارد تمجید شده ایجاد می شود، بازرسی خودکار مهم به کار گیری از پردازش پیشرفته تصویر و نرم افزار تشخیص سرمشق (دید کامپیوتری) تبدیل به یک ابزار موءثر به جهت اطمینان از میزان مرغوب بودن و بهبود عملکرد در پردازش و ایجاد شده است. آنگاه تصویر توسط قابل انعطاف افزار پردازش تصویر پردازش می شود که شرایط و اندازه / صورت از ویژگی های گزینه انتظار (برای بهینه سازی فرایند) یا حضور / عدم وجود اشیاء یا ویژگی های غیر منتظره / تحمیلی (برای تشخیص ناهنجاری) را تشخیص می دهد. تا امنیت سازمان مربوطه در برابر تجهیزات غیرمجاز استعمال شده و یا این که از خروج شی ءها حیاتی بها و گرانقیمت از شرکت ها خودداری گردد. این کمپانی بر روی دستگاه های بازرسی چمدانی خویش از مبداء اشعه استاندارد Spellman آمریکایی کلیدی بالاترین استاندارد Safety و رخنه اشعه بالا که یک عدد از معتبرترین برند های تولید کننده لامپ اشعه در جهان می باشد استفاده می نماید. هدف اصلی به کار گیری از دستگاه های اکسس در دست گرفتن بالا بردن میزان امنیت و تراز اطمینان در مرکز ها میشود، دستگاه اکسس در اختیار گرفتن کاربرد های مختلفی دارد برای مثال دستگاهی که ورود خروج افراد را در دست گرفتن میکند برای تصویب رفت و امد پرسنل به فعالیت می رود و یا دستگاهی که برای در اختیار گرفتن خارج کردن فرآورده ز انبار استعمال می‌شود یک دستگاه اکسس در دست گرفتن ثبت خروج میباشد . در واقع و به طور کلی دستگاه اکسس در اختیار گرفتن و یا این که در اختیار گرفتن دسترسی اذن ورود خروج و ثبت روزگار آنهارا کنترل میکند و به جهت بالا بردن امنیت بکار می رود ، نکته حئز حیاتی همین است که کلیه دستگاه های در دست گرفتن کلیدی یک چراغ هستند که در صورت تایید معتبر افراد به صورت رنگ سبز و در رخ پرهیز از دسترسی به نشانه اخزار رنگ قرمز را نشان میدهد. از دستگاه های ایکسری برای شناسلیی و تشخیص مواد مخدر هم استفاده می کنند که همین دستگاه ها میتوانند در شکل بهمراه داشتن مواد مخدر به شتاب آن را شناسایی کرده و اخطار دهند علاوه بر مواد مخدر دستگاه ایکس ری مواد منفجره ها را هم تشخیص میدهند اما بعضی از گیت های بازرسی و همین دستگاه های ایکسری مانند فیاب کار می کنند و در زمان بازرسی وجود هرگونه ف و فات را تشخیص میدهد. دستگاه های اکسس در دست گرفتن فقط به اشخاصی اذن تردد میدهد که یکی از از طرز های کنترل دسترسی مانند رمزعبور، کارت ، اکسس کنترل اثرانگشتی ، و یا تشخیص چهره برایشان تعریف‌و‌تمجید دستگاه ایکس ری هایمن شده باشد.

حتما بخوانید:
انواع سرطان تیروئید، طول عمر بیماران و عوامل خطرساز - سالم زیبا