چرا از دمپر استفاده مي كنيم؟

دمپرها اهمیت بها پایینی می باشد، هزینه نصب، تعمیر و محافظت دمپر مضاعف زیر می باشد. دسترسی به دمپر ممکن می باشد از روش دسته یا چوب بخاری و یا گاهی تایم ها به وسیله یک اهرم که به زیر یا بیرون چسبیده است، انجام گیرد. حاشیه تیغه های دمپر هنگام بسته شدن کار نیز پوشانی را انجام دیتا و تا حدودی روی یکدیگر قرار می گیرند. اشاره کرد. کل لبهی تیغه های دمپرها زمان بسته شدن تاحدودی بر روی نیز قرار میگیرند (هم پوشانی) و عمل هوابندی را انجام می دهند؛ اصلی همین وجود روزگار باز شدن به دو نوع تقسیم می شوند. دمپر هوای برقیِ موازی نیز هم بصورتِ فقط بسته-فقط باز و نیز بصورتِ فنردار و تدریجی کار می نماید و همین تعیین به سفارشِ کارفرما در زمانِ اعلام توصیه بستگی دمپر پنوماتیک دارد. تیغه های نوع اولیه مثل پرده کرکره خانگی به شکل موازی گشوده می شوند اما تیغه های نوع دوم به صورت زیکزاکی گشوده می گردند. دمپر هوای برقیِ چهارگوشِ موازی،عموماً بصورت در میان کانالی در مسیر هوای کانال، موردِ کاربرد دارند، البته بصورت یگانه برای تخلیه هوای اتاق ژنراتور و ورود هوای آزاد به اتاق ژنراتور هم مورد مصرف قرار می گیرد و طریقه عملکردِ این دمپر به جهت اتاق ژنراتور هم به این رخ می باشد که سیم های برقِ موتور دمپر به یک جعبه فرمانِ مرکزی متصل می شود که همزمان حیاتی آغاز به کارِ ژنراتور، برقِ در موتور دمپر جریان پیدا می کند و تیغه های دمپر بصورت اتوماتیک باز و همین کار منجر تخلیه دودِ ژنراتور از محوطه می گردد. بالانس دمپرها به خاطر وزن سبک پره­ها با مکانیزم وزنه­ای یا این که ثقلی سبب می شوند که مسیر هوا در جهت مورد لحاظ یک طرفه شود و از رجوع و برگشت قیمت دمپر فی مابین کانال هوا پرهیز کند. جریان مناسب هوا در یک گوشه و کنار مهم دارد. به طور معمول یک محرک الکتریکی دمپر به یک سیگنال در دست گرفتن و یک مرجع انرژی نیاز دارد که کلیدی به کارگیری از یک سیگنال ولتاژ پایین، دمپر را در هر نقطه مورد نظر، به طور کامل باز، کاملا بسته و یا ما در بین باز و بسته قرار دهد. در تونل های زیرزمینی نظیر متروها و حتی معادن، تهویه هوا و در دست گرفتن دود در موقعیت اضطراری و مهار کردن آتش در زمان آتش سوزی امری فراوان حیاتی است. دمپرها یکی از از پرکاربردترین وسایل در دست گرفتن هواگذر و فشار در هواکش ها و سیستم های تهویه به شمار می آید. از مشخصات مثبت دمپرها می اقتدار به هوابندی خوب، افت فشار کم، استحکام مطلوب، زیبایی ظاهری، خل وچل تیغه ها و … دمپرها برحسب ضرورت از اجناس فلزی یا این که پلیمری و یا چوب ساخته می شوند و تیغه های آن ها می توانند اثبات و یا این که متحرک باشند. در دمپرهای تیغه متحرک اتوماتیک ، تیغه های دمپر اصلی استعمال از موتور و یا جک های بادی و روغنی و یا به طرز مکانیکی گشوده و بسته می شوند.

حتما بخوانید:
اینتراک به 13 موسسه مالی کانادایی ملحق می شود تا انتقال الکترونیکی Interac for Business را پیاده سازی کند