پاسخی بر ادعای عدم نجاست سگ – خبرگزاری حوزه

بعد از آن از تصمیم گیری در مورد گزینش سگ به یک مرکز تخصصی پت مراجعه کنید و از آن‌ها بخواهید سگی مناسب سبک زندگی شما خرید سگ بیچون فرایز معرفی کنند. در حالتی که شما به همان طرز مادراقدام به تربیت نمائید کارتان بسیارآسانترخواهد شد. طریقه تعلیم : ابتدا زنجیرقلاده را زیرپای خود قراردهید بطوریکه بتوانید درموقع لزوم زنجیررا بالا وپایین بکشید بعد از آن اهمیت یک دست زنجیررا آرام بکشید وبا کف دست دیگرحیوان را بطرف زمین (حالت خوابیدن) خم وهدایت نمایید ودراین موقع تماما روشن کلیدی آهنگی محکم بگوئید: بخواب ۰۰۰ بخواب وقتی حیوان خوابید اورا بهمین شرایط نازونوازش کنید واگرحیوان طغیان می کند می بایست اورا قدری آهسته بطرف زمین فشاردهید وپنجه های جلویش را بطرف خویش درازکنید وبه این قراربایستی این تمرین را مکرراجرا نمائید. طریقه اول : موقعی که سگهای نسبتا بزرگ جثه کاملا دوستانه به سروکول شخص می پرند واحیانا گونه انسان را می لیسند بایستی دریکجا اثبات ایستاد وبا کمال توجه واحتیاط سگ را به روی دوپای عقبش برگرداند وبموازات این فعالیت باید حیاتی آهنگ محکم گفت : اه اه وبا کمال احتیاط حیاتی کف دست اورا ازاین کارمنع نمود. مخصوصا موقعی که اگرچند دقیقه فرد را ندیده باشند دراین موقع حیاتی این عمل خویش درحقیقت می خواهند ابرازمحبت بیشتری نموده باشند صحیح مانند آنستکه انسان زمانی رفیق خویش را مدتی ندیده هست چطوربا دست به کتف اش می زند. در صورتی که زخم، یک بریدگی قابل بازدید باشد به راحتی می توانید آن را تشخیص دهید، ولی اکثر زمان ها حتی هنگامی که درد داخلی است، سگ ها برای از بین بردن ایراد آن منتخب از تن خویش را لیس می زنند. وقتی گمرکی به سگ های مواد یاب مجهز می شود در خط قرمز قاچاقچیان قرار می گیرد و دیگر قاچاقچیان همین مسیر را کمتر به کار گیری می کنند. درعمل، ممکن میباشد بخش اعظمی از سگ های وابسته به مرکزها رشد بشکل تجربی بوسیله داروهای هورمونی یا این که غیرهورمونی پایین درمان قرار بگیرند. در صورتی که حیوان خانگی شما جراحت دیده، بیمار است یا علامت ها گوناگون یا شدیدی از درد را نشان می دهد از یاری به حیوان خانگی خویش دریغ نکنید. متأسفانه زمانی که سگی شما را گاز یا این که چنگ می گیرد و جایی از بدنتان در گیر بریدگی می شود، احتمال ابتلا به هاری زیاد خواهد بود. هنردرخانه بسیار آیتم استعمال نخواهد شد زیرا درمنزل یاددادن نشستن برای اوکافی خواهد بود که باعمل بخواب یا این که همانجا بمان کامل شدن می شود. زیرا درچنین محوطه هایی حیاتی خویش یا این که دیگران به بازی سرگرم می شود. همین حیوان نیز مهم پریدن به کتف ها وسروکول صاحبش نشاط خویش را ازدیدن اوابرازمیدارد بی خبر ازاینکه حیاتی پنجه های آلوده و کثیف وکثیفش لباس صاحب خود را آلوده و کثیف وآلوده می نماید. سگهای ریز و پهناور از نژادهای متفاوت، در دستههای ٢ و ٣ تایی در قسمتهای متفاوت بوستان سرگرم بازی و ورجهوورجه میباشند و از سروکول نیز بالا میروند.

حتما بخوانید:
خرید تتر, فروش تتر, قیمت تتر