ویژگی دوزینگ پمپ ها – دوزینگ پمپ

یک دوزینگ پمپ میزان معینی از مایع شیمیایی را به باطن گوشه و کنار خویش میکشد و مواد شیمیایی را باطن مخزن یا لولهای که حاوی مواد ترکیب میباشد، تزریق میکند. دوزینگ پمپ که به پمپهای اندازهگیری یا مترینگ پمپ نیز مشهور هستند، ممکن هست دوز خاصی از یک سیال را تزریق و جابهجا کنند، به این ترتیب به اصطلاح “پمپ تزریق” نامیده میشوند. یک عدد از اهداف شرکت دوزینگ پمپ اتاترون تبدیل شدن به پیشروترین شرکت در میان المللی در این راستا هست و بتواند پمپها و تجهیزات تزریق دیافراگمی و برقی را میزان مرغوب بودن بالا ارائه دهد. در این صنعت نیز اشکال مختلف پمپها به کارگیری می شود که یک عدد از آنان پمپ تزریق است. انژکتور یا این که تزریق کننده: نقطهای میباشد که صورت میگیرد و در این بخش شیر یک طرفهای به پمپ اذن می دهد تا مقدار مناسب جنس را به مخزن آیتم لحاظ تزریق کند. در ادامه به تفصیل در آیتم دوزینگ پمپها سخن میشود. این پمپها در پکیج تزریق مواد شیمیایی، اهمیت دقت به گستردهبودن و تنوع محلولهای شیمیایی آیتم تزریق، متنوع هستند و از هر کدام از همین پمپها به جهت مصارف مختص به کار گیری میشود. تعیین یک پمپ دوز مطلوب به جهت فرآیندمان به اندازه نیست، بلکه بایستی اسباب و اثاث جانبی مناسب را نیز تعیین نماییم که به جهت رسیدن به هدف حساس است. اولی پمپ های سانتریفیوژ در آخرها قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم به وسیله مهندسین فرانسوی و ایتالیایی ساخته شده و کاربرد عملی یافتند (1732). در نصفه های قرن نوزدهم عیب حیاتی پمپهای رفت و برگشتی که عبارت از مقدار جریان تحت می باشد، موجب همین شدکه پمپ های سانتریفیوژ با استقبال بیشتری روبرو شوند و منزلت وسیعتری در صنعت پیدا کنند. برای تعیین و تعیین دوزینگ پمپ، بایستی باز‌نگری شود که از این پکیج تزریق مواد شیمیایی در چه موردها و کاربرد هایی استعمال میشود. دوزینگ پمپ یا این که پمپ میزان گیر یا به عبارتی دیگر مترینگ پمپ، پمپ هایی میباشند که مقدار معین (دوز مشخصی) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) می کنند. 1- در صورتيكه طول چشمه ها از ارتفاع مخزن ذخيره بيشتر باشد آب در اثر نيروي ثقل به مرجع تغذيه هدايت شده و احتياجي به عمل پمپاژ نخوهد بود ، كه در اغلب روستاهاي داراي چشمه اين پديده در سهولت كار آبرساني آن محل كمك زيادي خواهد نمود . براي پمپ هاي رفت و برگشتي دو محدودة كاري وجود دارد: ۱ -حداكثر فشار كاري طراحي ٢ -حداكثر به دور مجاز ظرفيت اسمي اين پمپ ها عبارتست از حاصل ضرب اندازه (حجم جابجائي) در شتاب پمپ ( تعداد كورس دردقيقه) . اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها عمده در گزینه پمپ های دوزینگ لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.

حتما بخوانید:
نمونه سوالات پرونده پناهندگي و راهنمای مسائل پناهندگی اطلاع رسانی پناهندگان و مهاجران