ویژگی دوزینگ پمپ ها – دوزینگ پمپ

تجهیزات جانبی دوزینگ پمپ ها: کارایی صحیح سیستم پمپهای دوزینگ متعلق به انتخاب درست تجهیزات جانبی می باشد. دوزینگ پمپ های تزریق: در پمپ های تزریق پارامترهای مهمی مورد بررسی قرار می گیرند که دبی و فشار پمپ تزریق از جمله آن پارامترها میباشد پمپهای تزریق تراز وسیعی از دبی را دارا می باشند که از یک لیتر در ساعت آغاز می گردد و تا ۵۰۰۰ لیتر در ساعت ادامه دارد، همین سطح گستردگی در رابطه حساس فشار، از یک بار فشار تا ۱۰۰۰ بار فشار ادامه می یابد. ستون کالیبراسیون :اگرچه هنگامی که پمپی از سوله تولید کننده خریداری می شود، مشخصه های دبی و فشار آن قبلاً کالیبره می شود. هر پمپی که بتواند دبی را به طور دقیق و کلیدی سکو تکرار قابل قبولی تهیه کند می اقتدار به جهت دوز به کارگیری کرد، البته پمپ های تخصصی به جهت دوز در بازار وجود دارد. مقدار دبی در مترینگ پمپ ها قابل تهیه و در دست گرفتن بوده و همچنین برخلاف پمپ های سانتریفیوژ، دبی مستقل از فشار می باشد. نکته ها اهمیت راهنمای نصب دوزینگ پمپ: ۱- همواره فشار کاری پمپ می بایست از فشار محل تزریق به مقدار دستکم %۱۰ اکثر باشد. در همین اورجینال عملیاتی، دبی دوز اصلی گشوده نمودن قلیل و بیش جابجایی دیافراگم تنظیم میشود، در زمان گشوده کردن بیشتر، حجم بیشتری در محیط برای جابجایی وجود دارد و در زمان محدود کردن جابجایی مقدار جریان کاهش است. ۶- تنظیم تعداد ضربه (در آیتم پمپهای کنترلی) به آرامی و حساس اعتنا انجام شود. دمپرهای پالس جریان Pulsation Dampeners پمپهای مترینگ از جور جابجایی مثبت هستند و حرکت رفت و برگشتی منجر ایجاد جریان خروجی به رخ پالسی میشود. ساختمان ايـن جور پمپ هـا به صورتي است كه بر روي محور دوار ( در مركز پمپ ) پره هايـي قرار داده شـده كه بـا مقطع خویش مايعـات و مواد سيال را به اطراف پرتـاب مي نمایندگی دوزینگ پمپ seko نمايند. همچنین مهم در اختیار گرفتن صحیح همین دسته پمپهای دوزینگ، می توان مقدار تزریق را نیز تغییر و تحول داد. در پمپ ها تغییرات انرﮊی سیال همواره به رخ تغییر تحول فشار سیال بازدید می گردد. 3 – بک پرشر ولو Back pressure Valve: در هنگامی که فشار در خط رانش ناچیز بوده امکان اعصاب شدن سیال به رخ دائمی وجود داراست و عموما در حالتی که همین اختلاف فشار در میان خط مکش و دهش کاهش از 1.5 باشد استفاده می گردد. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط دارای دوزینگ پمپ مارپیچی وب تارنما خویش باشید.

حتما بخوانید:
شش علامت هشدار دهنده از مرگ تور لحظه آخری شما