وکیل پایه یک دادگستری – مشاوره با وکیل – وظایف

خانواده جزئی ترین و در عین هم اکنون اهمیت ترین هسته تشکیل دهنده جامعه است. در موقعیت کلی وکالت مهارت و شغلی مقدس میباشد وکیل مبنا یک دادگستری برای توسعه عدالت و برای احقاق دستمزد کار خویش را در جامعه وکیل اساس یک دادگستری جیرفت انجام خواهد داد. یا این که زوجه با داشتن وکالت در طلاق میتواند به نماینده قانونی دادگستری مراجعه کند و از طرف همسرش به نماینده قانونی دادگستری جهت اقدام به جهت طلاق توافقی وکالت بدهد. که در هر یک از این دعاوی علاوه بر اینکه آشنایی مرجع یا این که دادگاه پارسا به جهت طرح بحث اصلی دارد، باید شرایط شکلی آن نیز رعایت شود. همانطور که از اسمش پیداست در این نوع وکالت هر فرد به انتخاب خویش یک نماینده قانونی مبنا یک دادگستری را به جهت انجام امورات حقوقی خویش گزینش و از سرویس ها وکالت وی به کار گیری مینماید. در صورتی که هر یک از طرفین نسبت به حقوق و تکالیف خود کوتاهی کند، دعاوی دارای مورد قضیه دعوای خانواده مطرح می شود. از جمله مطرحترین دعاوی که امروزه در دادگاه ها مطرح می شوند، مسائل مربوط به خانواده می باشد که در موضوعات وکیل شالوده یک دادگستری در صادقیه مختلفی مطرح میشود. برای مثال شما می بایست بدانید دعوای خود را با چه عنوانی و در چه مرجعی مطرح نمایید و شرایط طرح آن چگونه خواهد بود؟ به طور مثال تنها وکلای ملکی کارشناس می توانند تشخیص دهند که در چه پرونده هایی باید از ماده 100 قانون شهرداری به کارگیری کرد یا در پرونده های مختلف بایستی به کدام کمیسیون ها شکایت کرد. به کلمه دیگر هرجا که سخن از جرم، جنایت و مجازات به دربین می آید قلمرو تخصصی نماینده قانونی جنایی است.گذشته از آن در کارها کیفری که مهم قوانین کیفری اعم از قوانین مجازات اسلامی، ضابطه آیین دادرسی کیفری، قانون پیکار اصلی قاچاق مواد مخدر و… نماینده قانونی جنایی یا وکیل کیفری در دادگاه کیفری کار دارد. دعاوی کیفری که حوزه تخصصی وکیل کیفری است نظیر فروش محصول غیر، سرقت، کلاهبرداری، اختلاس و… کلمه نماینده قانونی یک واژه ی عربی میباشد و به شخصی می گویند که کاری را برعهده وی قرار دهند. نماینده قانونی ثبتی مشکلات ثبتی و کارها اجرایی درج شده در سندها قانونی نظیر گواهی ازدواج و شروط قید شده در سند را آیتم پیگیری قرار می دهد.

حتما بخوانید:
امنیت سایبری امروز ، 22 مارس 2021 - ایسر با تقاضای زیادی برای باج ، اخاذی زندان و دوری از برنامه جعلی Clubhouse روبرو است