وقتی لباس زیبای خفته رقابت خوب است

اساسی وجود این‌که «شیر، کمد لباس و جادوگر» فیلمی کودکانه است، اساسی وجود تهدید دائمی مبارزه بر سر شخصیتهای فیلم به ترازو اکثر اوقات فیلمهای فانتزی متداول در همین ژانر خوش و خرم نیست. «شیر، کمد لباس و جادوگر» اولین نصیب از مجموعه فیلم سه قسمتی اقتباسشده از رمانی نوشتهی سی اس لوئیس با این عنوان است. «ارباب حلقه ها: یاران حلقه» اولین اثر از حماسهای سه گزیده می باشد که قصه گروهی از قهرمانان اصلی نژادهای متفاوت از سرتاسر زمین میانه را نقل می‌نماید که متحد می شوند تا حلقهای قادر را از دربین ببرند. سه زن که هرکدام حساس مشکلات زندگی خود و نقص‌ نداشتن همسر درگیرند، اهمیت نیز آشنا می شوند و به زودی یاد میگیرند که مراقب آرزوهای خویش باشند. زمانی که او عروسک ماپت خویش به نام «چربیها» را معرفی میکند، از باخت میگریزد و در همین حین در سعی میباشد حقیقت آزاردهنده آدمک را هم از اطرافیانش پنهان کند. ولی در مسیر جادوگری را می بیند و ماجرای ازدواج تحمیلی خویش را به جهت او بازگو می کند. حلقهای که قدرت زیادی برای صاحبش به ارمغان میآورد و میتواند او را تشخیصناپذیر و نامرئی کند. داستان از روش صفحه ها یک کتاب قصه گفته میشود، دارای زاویهی دیدی که به طور مداوم در میان دنیای واقعی پسری که آن را میخواند و دنیای فانتزی کتاب جابجا می شود. هر ترانهای که از آن رادیو پخش می‌شد از فیلتری به نام شورای آهنگ رادیو عبور میکرد، چرا که اعتقادوباور داشتند هر آهنگ باید از لحاظ شعر و آهنگ و آواز فارغ از نقص باشد. این آهنگ دارای شعر و آهنگی از عماد رام در نخستین ژانویه ۲۰۱۵ منتشر شد. از قضا، بچهها بهزودی به این مسئله پی می‌برند که دنیای نارنیا هم دقیقا مشابه به دنیای خودشان، گرفتار جنگ است و ناگهان درمییابند علیرغم بیمیلی خود، در این زد خورد گرفتار شدهاند. این فیلم به اندازهای در در بین تماشاگران دوست داستنی بود که در سال ۲۰۱۶ دنبالهای برای همین فیلم ساخته شد و حتی فیلم سومی نیز در روش است. در این فیلم، چهار شعبدهباز که مهارتهای فریبکارانه به آنان امداد میرساند تا به سارقانی ماهر تبدیل شوند، اهمیت اسم چهار سوار شناخته میشوند. این خانواده پس از گم نمودن راه، سر از تونلی در می آورند که به یک بیشه قشنگ منتهی می لباس زیبای خفته نی نی سایت شود. درصورتیکه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم مدل لباس های زیبای خفته لطفا از صفحه ما بخواهید.

حتما بخوانید:
چگونه خودتان تونر صورت گلاب بسازید + فواید

دیدگاهتان را بنویسید