هیدروکسید سدیم چیست از کاربردها و خطرات آن چه می دانید؟

در اتانول و متانل ونیز حلالیت های قابل توجهی دارااست امروزه در شیمی الی و در بخش اعظم آزمایشگاه ها و صنایع تولیدکننده ی مواد و سنتز کننده ی مواد تازه به شدت به وجود هیدروکسید سدیم نیاز هست و همین گزینه منجر می شود نیاز به همین ماده افزایش یابد که قاعدتا ارتقاء تولید هیدروکسید سدیمرا به همپا دارد. هیدروکسید سدیم (NaOH) که به تیتر سود سوزآور یا این که آب قلیایی هم شناخته می شود یک ماده شیمیایی قدرتمند میباشد که در بسیاری از حلال ها و پاک کننده های صنعتی آیتم به کارگیری قرار می گیرد. سیم هیدروکسید حیاتی اسم های دیگری هم می باشد. اگر قصد خرید هیدروکسید سدیم را دارید میتوانید کلیدی ادامه این مقاله همپا ما باشید. که همین موضوع خویش منجر همین مسئله می‌گردد که خرید سدیم هیدروکسید در گونه های صنعت های بشدت مرسوم و در حجم بالا باشد. اکسیدهای اسیدی مانند دی اکسید گوگرد (SO2) و دی اکسید کربن هم به طور تمام اهمیت این ماده واکنش نشان می دهند. علاوه بر این، انحلال هیدروکسید سدیم ضد هم می باشد و گرمای حاصل می تواند باعث سوختگی یا آتش سوزی شود، همینطور هنگامی که مهم اسید واکنش نشان می دهد گرما ایجاد می کند. حساس همین حال، این سرطان ها به احتمال فراوان باعث نابودی بافت و تشکیل اسکار می شوند، بعضی گزارش ها نشان می دهد که سرطان مری می تواند سال ها پس از قرار گرفتن در معرض هیدروکسید سدیم که به اندازه ای میزان آن بالا بوده تولید شود البته این به همین مضمون‌ نمی باشد که هیدروکسید سدیم یک ادله سرطان است. گزارش شده می باشد که سرطان مری 15 تا 40 سال پس از تشکیل نقاط رشته رشته ناشی از خوردگی توسط هیدروکسید سدیم وجود دارد. یک پمپ خلاء تماس دربین پمپ و دو صافی کارگزاری شده تا به محض اینکه صافی مسدود شود، سبب زنگ زدن شود. اثرات مضر هیدروکسید سدیم به دست اندرکاران متمایز بستگی دارد، از جمله غلظت هیدروکسید ، مدت دوران قرار گرفتن در در معرض آن و اینکه آیا آن را لمس کردید، آن را نوشیدید یا این که استنشاق تهیه محلول سدیم هیدروکسید یک نرمال کردید. هیدروکسید سدیم به خوبی در آب، متانول و اتانول حل می شود.

حتما بخوانید:
راز لباس بچگانه که هیچ کس درباره آن صحبت نمی کند