همه چیز درباره پتاسیم هیدروکسید

در این زمینه در آزمایشگاه ها برای خشک نمودن حلال هایی مانند آمینها و پیریدین ها، همین ماده اکثر وقت ها استفاده می گردد. در بعضی از پیل های سوختی خاص نیز این ماده به تیتر الکترولیت گزینه به کارگیری قرار می گیرد. پتاس در ترکیبات صنعتی مثل پاک کننده های اجاق گاز ، پاک کننده های جاده ها و در دترجنت های غیر فسفاته و همچنین پاک کننده های لوله ها و زهکشی ها گزینه استفاده قرار می گیرد. این نمک ها نیز به نوبه خویش اصلی تعدادی کاربرد گوناگون هستند. هیدروکسید پتاسیم،جامدی بی بو،سفید و ناهموار میباشد که اکثر وقت ها محلول در آب میباشد و درساخت صابون ،در زمانه حل شدن در آب محلول را بازی می نماید و همچنین در این حلال گرما تولیدمی کند.همچنین کلیدی اثر خورندگی و نم گیر است. پتاسیم سبب می‌گردد شعله حیاتی رنگ بنفش باشد. چنانچه غلظت متعددی استنشاق شود، ممکن هست منجر تحریک بینی و ریه شود. استنشاق هیدروکسید پتاسیم می تواند باعث ایجاد مایعات (ورم ریوی) در ریهها شود. سمیت هیدروکسید پتاسیم: به آن پتاس یا آب پتاسیم سوزاننده نیز گفته میشود، CDC ابلاغ می‌کند که در صورت استنشاق، بلعیدن، یا ساخت تماس اساسی پوست یا این که چشم، سوز آور است. در زمان ذخیرهسازی بایستی به همین نکته اعتنا داشت که رطوبت را به راحتی جذب می کند و در گلیسرول، متیل الکل و اتیل الکل محلول است. شیمیدانان زمان فعالیت اهمیت ادغام هیدروکسید پتاسیم بایستی از پوست و چشم خود نگهداری کنند. در غلظتهای بالا، از تماس اهمیت پوست بایستی خودداری شود. این موضوع، در تضاد اهمیت حلالیت ۱۰۰ گرم در ۱۰۰ میلی لیتر آب برای فروش هیدروکسید پتاسیم صنعتی NaOH است. این مخلوط معدنی بیبو است. این مخلوط به عنوان علف کش یا این که قارچ کش به کار گیری فراوانی می شود و به تنظیم ph خاک های اسیدی می پردازد. همین ماده اغلب برای خشک نمودن حلالهای دارای بخصوص آمینها و پیریدینها به کارگیری می شود. و همین فرمان آن را به عنوان یک ماده ایدهآل در محصولات مبتنی بر صابون تبدیل میکند. شرکت دانش پژوهان شیمی یکی ازبزرگترین واردکنندگان و فروشندگان موادشیمیایی و آزمایشگاهی بخصوص محصول پتاسیم هیدروکسید می باشد.که در راستا واردات همین محصولات از تجربه بالایی برخوردار است.

حتما بخوانید:
سال مرور: موارد اصلی برای 20 قسمت از گفتگوهای CMO