هزینه انحصار وراثت در سال 1401 چقدر است؟

انحصار وراثت چیست؟

زمانی که فردی فوت میکند اموال او به ورثه او منتقل میشود. اما انحصار وراثت دارای مراحلی است که باید طی شود این مراحل هزینه انحصار وراثت را دربر دارد. در این مطلب به بررسی هزینه های انحصار وراثت میپردازیم.

مراحل گرفتن انحصار وراثت

·         رجوع به شورای حل اختلاف و دریافت فرم استشهادیه

·         کامل کردن بندهای استشهادیه و رجوع به دفاتر اسناد رسمی

·         ثبت کردن دادخواست به دفتر خدمات قضایی

·         انتقال پرونده دفترقضایی به شورای حل اختلاف

هزینه های انحصار وراثت

یکی از هزینه های انحصار وراثت هزینه دادرسی گواهی انحصار وراثت است. براساس مدارک هزینه دادخواست بین 140 تا 200 هزار تومان است. از دیگر هزینه های انحصار وراثت میتوان به  هزینه وکیل و هزینه چاپ آگهی در روزنامه و تعدا ورثه و مدارک.

از طرفی هزینه وکیل انحصار وراثت باتوجه به پیچیدگی های پرونده و تجربه وکیل تعیین میشود.

از دیگر هزینه ها میتوان به دریافت گواهی انحصار وراثت، دریافت استشهادیه انحصار وراثت، ثبت دادخواست ، نشر آگهی در روزنامه کثیر النتشار، پرداخت هزینه به اداره مالیات و دارایی.

هزینه وکیل انحصار وراثت برای ایرانیان خارج از کشور

کشور ایران نیز قوانین خاص را در طلاق، انحصار وراثت و ازدواج دارد.

برای ایرانیان خارج از کشور  نیاز به یک وکیل انحصار وراثت در ایران است که باید به آن وکالت دهد. دراین صورت تنها با وکالت و بدون نیاز به حضور زوجین وکیل میتواند مراحل انحصار وراثت را انجام دهد.

سامانه سنا و یا میخک برای انجام این کار یعنی وکالت به وکیل در نظر گرفته شده است.

حتما بخوانید:
انتخابات 2021: احزاب در رازداری ، امنیت سایبری

شما میتوانید در سامانه ثنا و میخک کد رهگیری را دریافت کنید و به وکیل خود در ایران گزارش دهید.

هزینه وکیل برای سال 1400 حدود 3 میلیون و دویست هزار تومان در نظر گرفته شده است .که نحوه پرداخت به این صورت است که نصف مبلغ در ابتدا و نصف دیگر در انتها پرونده دریافت میشود. د رنظر داشت هباشید اگر صدور  تهیه استشهادیه به عهده وکیل باشد مبلغ 400 هزار تومان نیز به هزینه ها اضافه میشود.

آیا انحصار وراثت اجباری است؟

اگر فرد فوت شده مالی برای تقسیم ارث نداشته باشد نیازی به انحصار وراثت نیست ولی اگر فرد فوت شده دارای اموالی باشد این اموال باید بین وراث انحصار وراثت شوند.

برای گرفتم گواهی انحصار وراثت نیازی به وکیل نیستو داشتن این موضوع امری اختیاری است. اگر فردی از روند انحصار وراثت آگاهی نداشته باشند وفرصت کافی را برای انجام این کار نداشته باشند پس ترجیح میدهد که وکیل بگیرد تا وکیل وی تمام مراحل انحصار وراثت را برای او انجام دهد.