هرچه کف پیستون ضخیم تر باشد

1ـ بیضی ساختن پیستون : زیرا گرمای احتراق به بالای پیستون می رسد و آن حیطه و نصیب قرار گرفتن گژن پین عمده از همگی جا گرم می شود ، اهمیت انبساط بیشتری می باشد که این انبساط موجب چسبیدن پیستون به سیلندر و انواع در عمل موتور می گردد بدین ترتیب پیستون را بیضی میسازند که آن گاه از گرم شدن انبساط پیدا کرده و شرایط دایره پیدا میکند. نماد F ،Front، مکان نما و نظیر اینها همگی یک مضمون‌ دارا‌هستند و جهت قرار گیری پیستون در سیلندر را نشان میدهد. پروفیل I-beam حداکثر مقاومت بنا ای را اهمیت دستکم هزینه وزن می دهد و مانند پیستون ، می خوا هیم وزن میله اتصال را تا حد ممکن ذیل نگه داریم. این راه و روش بدان معنی هست که پیشرانه OPE برای انتقال گازها به باطن و خارج سیلندرها مانند پمپ عمل نمیکند؛ زیرا چنین کاری باعث کاهش تلفات پمپاژ و صرفهجویی در مصرف انرژی میشود. یاتاقان های انتهای تبارک دارای روغن اخذ شده پایین فشار از طرز گذرگاه های میل لنگ روغن کاری می شوند. در حقیقت نقش حلقه پیستون کنترل اصطکاک در میان پیستون و دیواره سیلندر، مدیریت تبادل حرارت در بین پیستون و دیواره سیلندر، مراقبت دانسیته ادغام بنزین و هوا، نگهداری روغن و روغن کاری سطح ها در تماس با یکدیگر و ممانعت از فرسودگی قطعات است. استدلال این مورد قضیه هم ممانعت از لرزش موتور است. همینطور تعمیر آن ها ممکن میباشد دشوار یا این که کمدردسر باشد. پیستونها به رخ یک استوانه توخالی هستند که یک سر آنان بسته و سر دیگرشان باز می باشد که از طرز این سر و توسط شاتون به میل لنگ متصل می‌شود اما غالبا قطر پیستون در سر باز آن عمده است. سنجاق مچ دست پیستون از طرز یک لوله فولادی توخالی و سخت شده به میله متصل می شود که به پین مچ دست یا این که پین خنجر دارای اسمو رسم است. حلقه پیستون هم به برهان خواص ارتجاعی آن، از چدن یا این که آلیاژهای فولادی ساخته می شود. تاج پیستون اتومبیل : که همان نصیب بالایی پیستون بوده و رخ آن تاثیر بسزایی بر شیوه احتراق سوخت دارد در شرایطی که طراحی صحیح آن، باعث اختلاط خوبتر سوخت و هوا شده و قدرت بهینه را تولید مینماید. پس به جرات میتوان گفت نقش پیستون موتور خودرو جهت انجام فرآیند و چهار تراز حیاتی در موتورهای درون سوز فراوان اهمیت است و همین قطعه و حرکت خطی آن بهصورت بالا و ذیل سبب ساخت قدرت در موتور و انتقال آن از روش شاتون به میللنگ میشود. کلیه تعمیرگاههای طرف قرارداد اهمیت رگلاژ مهم موفقیت از فیلترهای کارشناسی گذر کرده و ضمن اعلام واضح نرخ تمامی خدمات خود، کوچکترین نارضایتی را برای مشتریان ارسالی از طرز رگلاژ تولید نکرده اند. در حقیقت صورت بیضی پیستون و ساخت لقی در میان سیلندر و پیستون، در راستای جلوگیری از چسبیدن پیستون به دیواره سیلندر رخ میپذیرد. همین امر سبب می شود، پیستون بیش از حد حرکت کند و سبب ضربه زدن به دیواره سیلندر شده و ساخت سر و صدا نماید که به عنوان ضربه پیستون شناخته می شود. یک عدد از همین تجهیزات مهم، پیستون میباشد که می تواند براساس مکانیزم طراحی شده انرژی حاصل از احتراق سوخت در موتور را به حرکت رفت و برگشتی تبدیل نموده و در غایت این حرکت، به چرخها و به شکل حرکت چرخشی منتقل میشود. به این ترتیب خرابیها و نواقص رینگها هم میتواند باعث به مشکلاتی در فعالیت پیستون شود. قطر پیستون درست به ترازو سیلندر است.سرسیلندر و سرپیستون محوطه اتاق احتراق را تشکیل می دهند.پیستون حرکت رفت و برگشتی داراست و به علت کار جور پیستون در میل لنگ به حرکت دورانی تبدیل می شود، او‌لین فعالیت پیستون این است که یک مرحله متحرک را که از اطرافش گاز نتواند شکافت کند، تشکیل دهد تا مواد اصلی جايگاه حرارت و فشار مضاعف بتوانند منبسط شوند، هماهنگ اساسی این کار انتقال فشار نیروی گاز به دسته هست که آن هم به نوبه خویش حرکت را به میل لنگ انتقال می دهد.این انتقال حرکت از گونه پیستون به میل لنگ متناسب مهم زاویه دسته پیستون اهمیت جدار سیلندر است. قطر پیستون های موتور خودرو دربین ۷۶ تا ۱۲۲ میلی متر (۳ تا ۴ اینچ) تغییر می کند. قطر پیستون های موتور خودرو بین 76 تا 122 میلی متر ( 3 تا 4 اینچ ) تغییر تحول می کند . L نشان دهنده گژن پین مهم قطر کوچک، M بیانگر گژن پین قطر میانگین و H معرف گژن پین اهمیت قطر بزرگ است. پیستون و شاتون در باطن هر بوش یك پیستون حركت مي كند كه از نحوه گژن پین و شاتون به میل لنگ متصل مي شود. به طور معمول پیستون ها از شیوه پاشش روغن به وسیله یك جت روغن و یا این که پاشش از طریق بازخورد ته شاتون اهمیت سطح روغن خنك كاري مي شوند. بالاترین رینگ پیستون كه رینگ كمپرس مي باشد بیشترین حرارت و فشار را از احتراق تحمل مي كند و معمولاً تراز آن و تراز شیار پیستون جهت تحمل این فشار و دما دشوار كاري شده اند. از طرف دیگر در بعضا از موتورهای سنگین از پیستونهای آلیاژ آلومینیومی به نظر داشتن خواص رسانش گرمایی مناسب این ماده به کارگیری می‌گردد به‌این ترتیب که به کار گیری از آن ، در اختیار گرفتن بهتر حرارت محیط احتراق را آماده آورده و به این ترتیب سبب ساز در اختیار گرفتن بهتر احتراق میگردد. درصورتیکه از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه نمایندگی پیستون تبریز لطفا از کاغذ ما بخواهید.

حتما بخوانید:
زندانیان (فیلم ۲۰۱۳)