هرچه کف پیستون ضخیم تر باشد

زیبایی چرخه دو دوران همین میباشد که نسبت به گونه شبیه چهارزمانه انرژی تولیدی بیشتری دارد، زیرا دو برابر عمده احتراق انجام می دهد (بهجای اینکه در هر چرخه یکبار فعالیت انجام دهد، دارای هر توشه رفتوبرگشت یک پروسه کار انجام میشود) به این ترتیب کار انجامشده در این طرح بخش اعظم است.پیشرانههای پیستون متقابل همیشه وجود داشتهاند و از حدود سال ۱۹۰۰ در کشتیها، تانکها و لوکوموتیوهای راهآهن مورد استفاده قرار میگیرند. پیشرانههای دو دوران بهطور سنتی کلیدی ادغام نمودن روغن حیاتی بنزین روغنکاری می شوند که طبق استانداردهای مدرن کابوسی به جهت نشر آلایندگی است و روغنکاری تماما زیانآور نامگذاری میشود؛ البته پیشرانه پیستون متقابل Achates مانند پیشرانه اتومبیل های مرسوم بهصورت جداگانه روغنکاری میشود، بدین ترتیب مشکلی در این زمینه وجود ندارد. پیشرانههای دوزمانه تقریبا منقرض شدهاند؛ البته Achates Power از پیشرانه پیستون متقابل دو زمانهای در وانت فورد F-150 استعمال کرده است که علاوه بر کارایی بیشتر، آلایندگی کمتری دارد. به گزارش اتوکار، پیشرانه پیستون متقابل (OPE) این شرکت، میتواند در دنیای مدرن کنونی خودرو حرفی برای گفتن داشته باشد.پیشرانه پیستون متقابل بهجای یک میللنگ منفرد که به وسیله پیستونهای رفت و برگشتی در سیلندرهای خویش گردانده میشود، اساسی دو میللنگ میباشد که بوسیله چرخدنده به یکدیگر متصل شده و دو پیستون در هر سیلندر صدای پیستون سمند ef7 روبهروی یکدیگر هستند. در پیشرانه پیستون متقابل همانند مدلهای دیزلی معمولی، هیچگونه شمع و سیستم جرقهزنی وجود ندارد. اصلی وجود سوختن بنزین، همین پیشرانه از سیستم احتراق تراکمی بنزین (GCI) بهره میبرد؛ به همین مضمون‌ که اهمیت چگالی مخلوط سوخت و هوا همراهبا گازهای خروجی داغ باقی‌مانده که بهعمد در سیلندرها گیر افتادهاند، ترکیب سوخت و هوا داغ شده و این سبب اشتعال سوخت میشود. علت اهمیت این گرم شدن بیش از ترازو نیز آن میباشد که یا این که ترکیب سوخت و هوا خیلی رقیق هست و یا این که اشکالی در فعالیت سیستم خنک کننده موتور پدید آمده است. پس حال که اهمیت پیستون و نقش آن در عملکرد خودروی خودتان آشنا شدید، مطلقا متوجه شدید که بدون این قطعه و یا در اثر فساد پیستون خودرو، عملیات احتراق و به تبع آن، حرکت ماشین مختل شده و شکل نمی پذیرد. تاج پیستون به عبارتی قسمت بالایی پیستون بوده و صورت آن تاثیر بسزایی بر روش احتراق سوخت دارااست در حالتی‌که طراحی صحیح آن ، سبب اختلاط خوب تر سوخت و هوا شده و توان بهینه را تولید می کند . پیستون علاوه بر مخلوط مخلوط سوخت و هوا، به خروج دود ناشی از احتراق از سیلندر هم یاری می کند. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها مضاعف اکثر در مورد pistol 9mm لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.

حتما بخوانید:
چرا از دمپر استفاده مي كنيم؟