هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر پایه ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، بنابراین شرکت تولید کننده بایستی مهم اعتنا به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک جور از همین قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را می توان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید اساسی توجه به موضوعاتی چون ارتقا توان هدرز، دقت به مقدار آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی هست که برای ارتقا شتاب و توان اتومبیل مورد استعمال قرار میگیرد ، به جهت این که بتوانید غایت راندمان را از اتومبیل پراید اخذ نمایید همین گزینه یکی از از مورد ها لازم میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی است که تراز آن صیقلی نمیباشد و زبر و ناصاف هم به نظر میرسد، از این جهت در زمان بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از نحوه خمکاری به کارگیری شده است، سطح آن صاف و صیقلی دیده می‌گردد و به همین برهان خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن اتفاق میافتد. در صورتی که بخواهیم در رابطه اهمیت طراحی همین قطعه بگوییم؛ باید گفت که همین قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر روی مرحله آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس ساخت و طراحی این قطعه را میتوان یک کار سخت و تهی دست به دانش منحصر به فرد در نظر گرفت. در یک تعریف کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در لحاظ گرفت که در وقتی که بها اتومبیل بالا میرود و افراد بضاعت و توان خرید کردن یک خودرو پرقدرت و اهمیت کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری میکنند که کارگزاری این قطعه سبب ساز پیدایش ویژگیهای متمایز در خودرو هم میشود. اگر در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز به کار گیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، با سرعت و عملکرد بهتری از اتومبیل خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه دارای طراحی و ساخت این قطعه مهم دارد، زمان و هزینهای هست که شما می بایست برای آن در حیث بگیرید، تولید هدرز را میتوان یک پروسه وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین برهان بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی خودرو نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. این دو قطعه از نظر فرآورده و ساختاری حساس یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی دارای کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل خارج می گردند و پروسهی انجام این حادثه اهمیت هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اصلی مانیفولد، بسیار سریع و آسانتر میباشد و همین مسئله خود می تواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط حساس هدرز فولادی پراید وب وب سایت خویش باشید.

حتما بخوانید:
خرید تشک بادی داخل ماشین و مشاهده انواع آن در دنیای اینتکس