نحوه کارکرد شیر فشار شکن میراب

شیر فشار شکن طراحان کالا برای تحت آوردن و تثبیت فشار سیال به عبارتی سبب ساز کمتر فشار سیال شده و یا اینکه فشار سیال عبوری از آن را کم کرده و برای ثابت نگه داشتن فشار در خروجی شیر از آن به کار گیری می کنند که در غایت فشار خروجی سیال از فشار ورودی آن کاهش می باشد. اگر چنین فشارهای متعددی به طور منظم وجود داشته باشد، فشار می تواند در نهایت سبب ساز فساد اتصالات، نشت شیرها و خراب شدن وسایل شود. پس از تهیه و تنظیم شیر، اهمیت وجود تغییرات فشار تغذیه و تغییرات بار سیستم، فشار کمتر یافته حفظ می شود. بدنه سوپاپ در حالیکه فشار را تنظیم می کند ، رجوع و برگشت جریان را تثبیت می کند. تهیه کننده پیلوت دو طرفه که اکثر زمان ها به تیتر مغز روزنه نامیده می شود، جریان آب را به و از اتاق کنترل شیر فشار شکن فولادی انتخاب می کند. بدنه سوپاپ اهمیت یک روزنه دریچه گاز داخلی می باشد که پاسخ ظریف و استوار را به جهت تهیه و تنظیم جریان و فشار ارائه می دهد در حالی که به طور به طور همزمان نویز و ارتعاش را کاهش می دهد. شیر فشار شکن مستقیم برای بارهای ریز که نیازی به در اختیار گرفتن دقیق فشار ندارند ایده آل هستند. شیر اطمینان یا شیر فشار شکن یک اتصالات برنجی گنبدی رخ می باشد که عموماً صحیح از کنار شیر اصلی، جایی که خط حیاتی آب وارد منزل می شود، یافت می شود. هنگامی که آب از روزنه عبور می کند، از دیافراگمی که به چشمه متصل می باشد می گذرد و مهم حرکت آب از شیر از طرف دیگر، فشار را به تراز مناسب کاهش می دهد. در همین موقعیت پایلوت به میزان بیشتری گشوده شده و در سرانجام دریچه دارای شیر عمده گشوده می شود تا فقدان جریان را جبران کند و در خروجی به فشار تنظیمی پایلوت برسد. شایان ذکر است که همین نوع ولوهای صنعتی، از گزاره شیرهای پر کاربرد و رایج در عرصه پایپینگ و خطوط انتقال و در دست گرفتن مایعات به شمار می روند. در بارهای کوچک که دقت زیاد متعددی آیتم نظر نیست بهترین گزینش شیر فشار شکن اساسی کارایی مستقیم می باشد . محصول بدنه و دیسک شیرهای فشار شکن شرکت میراب از انواع چدن داکتیل، فولاد ریخته گری، استنلس استیل و آلیاژهای پایه مس می باشد. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وبسایت شیر فشار شکن رگلاتور.

حتما بخوانید:
Salesforce همکاری با AWS را عمیق تر می کند