نحوه دریافت گواهینامه رانندگی + هزینه و مدارک لازم

دارنده گواهینامه موظف است ظرف یک ماه پیش از پایان مهلت مقرر، برای تمدید مدت اعتبار یاتعویض آن به گواهینامه معادل به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید. پس از قبول شدن چنانچه گواهینامه قبلی پیش نیاز گواهینامه مورد درخواست باشد، از درخواستکننده اخذ و گواهینامه جدید صادر و به وی تحویل میگردد. تبصره- در صورت کشف نقص عضو موثر، از سوی مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه، گواهینامهرانندگی اخذ و تا زمان بررسیهای پزشکی و اعلام امکان صدور گواهینامه مجدد، دارنده گواهینامه حقرانندگی ندارد. نمونه مورد مشاهده شما شامل سی سوال از آیین نامه راهنمایی و رانندگی تست درایو است.مدت زمان پاسخگویی بیست دقیقه است،(۲۰ دقیقه زمان دقیقا مثل یک آزمون واقعی که شما در آزمون آیین نامه اصلی فرصت دارید به سوالات آزمون آیین نامه رانندگی پاسخ دهید) در انتها،شما قادر خواهید بود، جواب های درست و یا نادرست را در بخش نمایش سوالات بازبینی کنید. شاید در شرایط نرمال ۲ ساعت وقت بگذارید تا مطلبی مربوط به تجهیزات ماشین را حفظ کنید اما زمانی که یک بار تحت فشار دقیقا با سوالی در همین زمینه روبرو میشوید بدون آنکه متن اصلی آیین نامه را خوانده باشید سعی میکنید طبق منطق و دیدهها و شنیدههای خود پاسخ درست را انتخاب کنید و از داشتههای ذهنی خود نهایت استفاده را میبرید.

گواهی نامه رانندگی
ستادهای معاینه فنی و مراکز معاینه فنی مجاز به منظور تشخیص اصالت خودرو در هنگاممعاینه فنی ضمن هماهنگی با راهنمایی و رانندگی از کارشناسان واجد شرایط استفاده مینمایند. در مواردی که حرکت وسیله نقلیه در راههای عمومی طبق نظر کارشناس راهنمایی و رانندگییا پلیس راه به علت معایب و نواقص فنی، خطرناک تشخیص داده شود ضمن اعمال قانون، پلاک آن اخذ، و بانصب پلاک تعمیری به تعمیرگاه اعزام میشود. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه هنگام کنترل گواهینامه رانندگان موظفند در صورتی که تاریخاعتبار آن سپری شده باشد، گواهینامه رانندگی را با ارائه رسید اخذ و پس از اعمال قانون، گواهینامه یاد شدهرا برای تمدید و یا تجدید به اداره مربوط ارسال نمایند. این گواهی که مدت اعتبار آن و مشخصات وسیله نقلیه در آن درج میشود باید بر سطح درونی قسمتبالای سمت راست شیشه جلو و یا بر روی پلاک وسیله نقلیه، بر حسب اعلام مراجع مربوط، نصب یا قرارداده شود، به نحوی که برای کنترل مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه قابل دیدن باشد.

حتما بخوانید:
هشتگ روند ، 5 آوریل 2021 - میلیون ها داده از طریق اینترنت به کاربران فیس بوک درز می کند. آمازون اعتراف می کند که اشتباه بوده است - انواع مختلف آن. آمار می تواند به یک کارگر از راه دور گزارش دهد

گزینه 1: گردش به چپ در خیابان یک طرفه ممنوع است. در چنین شرایطی عبور از روی این خطوط ممنوع است و رانندگان موظفند قبل از خطوط شطرنجی متوقف و مسیر حرکت خودروهای دیگر را باز نگه دارند. ۲- قبل از محل خط کشی متوقف شده و مسیر برای حرکت دیگر خودروها باز نگه داشته شود . چ ـ دو چراغ راهنمای الکتریکی یا الکترونیکی با نور زرد در دو طرف جلو و دو تای دیگر از آن با رنگقرمز یا زرد در دو طرف عقب برای اعلام قصد گردش به چپ یا به راست و یا تغییر خط آزمون آیین نامه یزد حرکت. وجود گسلهای فراوان در سراسر پوسته ایران و وقوع مکرر زلزلههای ویرانگر در طول تاریخ واقعیتی است که خواه ناخواه باید آن را به عنوان یک تهدید بالقوه باور داشت و برای مقابله با آن چاره اندیشی شود. گزینه 1: گردش به چپ در خیابان یک طرفه ممنوع است. در صورتی که نداشتن شرایط و صلاحیت رانندگی ضمن آزمایش جدید محرز گردد، گواهینامه از ویاخذ و گواهینامه متناسب با شرایط جسمانی وی تعیین و پس از صدور به وی تسلیم میشود و در صورتنداشتن صلاحیت رانندگی، گواهینامه ابطال میگردد. مطمئنا شما با دانلود رایگان نمونه سوالات گواهینامه پایه سوم به خوبی از پس این آزمون بر خواهید آمد. تبصره ۱- دارندگان گواهینامه پایه بالاتر در گروه مربوط، میتوانند رانندگی وسایل نقلیه موضوعگواهینامههای پایه پایین تر، به جز پایه (الف)، را انجام دهند.

تبصره ۲- وسایل نقلیه سواری که پس از ابلاغ این آییننامه تولید میشوند باید دارای یک چراغ ترمز درپشت شیشه عقب (چراغ ترمز سوم) باشند. اگر وسیله نقلیهای دارای چند یدک زنجیری باشد چراغهای یاد شده باید در عقب آخرین یدک نصبگردد. اگر چراغ ترمز شما کار نکند چه موقع مجاز به رانندگی هستید ؟ ب – وسایل نقلیه متعلق به دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها، نیروهای نظامی وانتظامی در فاصلههای سه ماهه یا بیشتر. چنانچه ضمن معاینه، وسیله نقلیهای معیوب یا ناقص تشخیص داده شود، راننده یا مالک تنها میتواندوسیله نقلیه را تا تاریخی که در برگ اجازه نامه صادر شده به وی تسلیم میگردد، به تعمیرگاه یا توقفگاه منتقلسازد. تبصره – چنانچه وسیله نقلیهای بدون اصالت تشخیص داده شود، ضمن صادر نکردن برگ معاینه فنی،مراتب به مراجع انتظامی اطلاع داده میشود. کشیدن ترمز دستی بدون فشردن ضامن سبب چه مسئله می شود؟ مراکز مجاز معاینه فنی برای وسایل نقلیهای که سالم و بدون نقص فنی تشخیص داده شوند،برگ معاینه فنی صادر مینمایند. ضوابط ایجاد، تشخیص صلاحیت، اختیارات، نحوه صدور مجوز و نظارت بر مراکز فنیمجاز و قسمتهایی که باید مورد معاینه قرار گیرند، بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی کارگروهیبا مسؤولیت وزارت کشور و عضویت وزارتخانههای راه و ترابری، صنایع و معادن، سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ میشود.

حتما بخوانید:
دلیل صدا دادن یخچال سامسونگ