مقاوم سازی لرزه ای به چه معناست؟

در صورتی که از سیستم بارنده به کارگیری شده باشد، اساسی پوشش ضد حریق دو ساعته می قدرت تا ۱۲ طبقه حفاظت از بنا ها در برابر حریق را محقق شده فرض نمود. سقف بنا به تیتر پیادهرو آیتم استفاده قرار میگرفت و به دلیل تغییرات به وجود آمده در موقعیت محلی نیاز بود که سقف سازه به عنوان مسیر دارای اتومبیل های لازم گزینه استفاده مقاوم سازی تیر بتنی اساسی frp قرار بگیرد. دارای این درحال حاضر این روشها کلیدی چالشهایی جدی مانند جداشدگی زودرس عامل تقویت کننده و آسیبپذیری بنا بتنی در علیه وضعیت نامساعد محیطی مانند تغییرات شدید دمایی، ضربه، آتشسوزی و خرابکاری مواجه میباشند. بهتر میباشد در صورتی از ژاکت بتنی به کارگیری شود که مقاومت بتن کاهش از 17 مگا پاسگال که برابر اهمیت 170 کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد به کار گیری کنیم و درصورتیکه عددی بالاتر از آن بود از ورق های فولادی استعمال کنیم و در صورتی که امکان به کار گیری از کاغذ های فولادی نبود، می تونیم اساسی کمک از الیاف FRP اقدام به مقاوم سازی نمائیم. برهمین شالوده الگوی مقاوم سازی اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، شامل هفت مولفه حساس (مقوله) حاصل از 195 معنی استخراج شده از سیاستهای کلی هست که این مولفه ها کلمه اند از: توسعه و گسترش و ترقی اقتصادی؛ زیرساخت های فیزیکی و اطلاعاتی-ارتباطاتی؛ مباحث جمعیتی؛ مسائل و کارها فرهنگی/اجتماعی؛ مباحث اجرایی-تقنینی؛ توسعه و گسترش و دگرگون سازی آموزش، دانش و فناوری؛ منابع طبیعی، زیست محیطی و اکولوژیکی. گرچه نمی اقتدار از تخریب سازه ها خودداری نمود، لیکن می توان دامنه آن را دارای طریق های ترمیم و مرمت و مقاوم سازی کمتر داد. به جهت شکاف های عریض تر از ۶ میلیمتر و مناطقی که در آن ها بتن یا مصالح بنایی تخریب شده باشد، به جای تزریق طریق دیگری جهت ترمیم و مقاوم سازی مقاوم سازی چوب در برابر آب سازه وجود دارد. در مقاله ی بعدی و در ادامه ی همین مقاله، طریق های تقویت جزئی و تک به تک اجزا را خدمتتان ارائه خواهیم داد. دیوار برشی را میتوان مهم استفاده از کاشت میلگرد در ستون ها و یا این که اهمیت به کار گیری از شبکه ای از آرماتورها انجام داد. تصویر پایین نشان دهندهی جزئیات استعمال از افزایش بازه به جهت ارتقاء ظرفیت باربری یک ستون است،برای مقاوم سازی مهم استعمال از تبارک کردن مقطع، فولادهای برشی و خمشی به تیر بتنی بیش تر شده و سپس ستون شکل پایانی را به خویش گرفته و یک پوشش بتنی به جهت افزایش اندازه مدت زمان و محافظت از آرماتورها ریخته می شود.

حتما بخوانید:
تله چوب بیلیارد حرفه ای