معرفی مهمترین و کلیدیترین نقش های بازی مافیا

شروع کلام در فاز روز، هر بار به رخ چرخشی انجام میشود. او می تواند آن گاه از مرگ در رای گیری فاز روز، یک نفر دیگر را مهم خویش بکشد و اصطلاحا او را ترور کند. در اولی شب که به وسیله معبود اعلام میشود، مافیا بیدار می شوند و همدیگر را شناسایی میکنند. همین نقش در بازی مافیا کلاسیک و شب مافیا وجود دارد. همین نقش در بازی مافیا شبکه سالم و مافیا کلاسیک وجود دارد. نقش دلیر در مافیا به همین صورت هست که هر دو شب می تواند 24 ساعت یک عدد را بیمه کند که از هر اتفاقی در امان باشد. اما فرشته اجباری به جهت استفاده از قابلیتش ندارد و در صورتی که خود فرشته جزو کشتهها باشد، تنها میتونه خودش را نجات دهد و در صورتی که فرشته خودش جزو کشتهها باشد، گشوده گاد تراز بیدار نمودن فرشته را به رخ فیک انجام می دهد تا مشخص نشود فرشته چه کسی است. بعد از این‌که تفنگدار مافیا اعلام کرد که چه افرادی تفنگ داشته باشند دست آن ها بوسیله گاد لمس می شود و آن ها شب اجازه شات دارند. یکی از اعضای اکیپ مافیا است که چنانچه در روز کلیدی رای شهروندان کشته شود، این توان را دارد که یکی از بازیکنان را کلیدی خویش حذف و یا این که ترور کند. این که به روانپزشک، دندانپزشک نیز گفته میشود، بر همین مبنا است که میتواند دندانهای یک بازیکن را بکشد و او توانا به صحبت زدن نباشد (کسی که به وسیله روانپزشک (دندانپزشک) لال میشود، نمیتواند بوسیله کشیش از سکوت در بیاید. این‌که به روانپزشک، دندانپزشک نیز گفته میشود، بر همین پایه میباشد که میتواند دندانهای یک بازیکن را بکشد و او حاذق به کلام زدن نباشد (کسی که توسط روانپزشک (دندانپزشک) لال میشود، نمیتواند توسط کشیش از بدون صدا در بیاید (برای شناخت کاملتر مهم کلیه قابلیتها و تواناییهای نقش روانپزشک یا به عبارتی دندانپزشک مجموعه شهروندان، به همین مقاله سر بزنید). تیرها میتوانند ابدا به کسی داده نشوند و یا در یک شب همزمان به اشخاص داده شوند اما به هر کسی یک تیر. خواسته از اتفاقات ناگوار این میباشد که به عنوان مثال کسی اشتباهی بکند یا شرکت‌ کنندگان ندانند می بایست در یک مرحله چه کنند. درصورتیکه تروریست را تعیین کند فردای آن روز تروریست در صورت خروج از بازی نمیتواند کسی را بیرون ببرد. گاد حساس دقت به این که این سه نفر چه نقشی دارند، یک گزاره را فردای آن شب اعلام میکند. نقش حاکم در مافیا به همین صورت میباشد که می تواند یکبار عاقبت رای گیری روز را تغییر‌و تحول دهد به این معنی که یا باطل یا ملغی کند، بدین شکل که آن گاه از وصیت بازیکن و اعلام عاقبت حذف، در شب حاکم بیدار شده و لحاظ خود را در رابطه اهمیت حذف یا عدم حذف اعلام می نماید و در روز سرانجام رای حاکم به وسیله گاد اعلام می شود. نقشهای فرعی بازی مافیا زمانی قابل اجراست که تعداد بازیکنان دوچندان بسیار باشد. بازی مافیا حیاتی این پروسه در چرخه روز و شب ادامه می یابد تا هنگامی که شهروندان بتوانند همه اشخاص تیم مافیا را نابود کنند و یا این که مجموعه مافیا بتوانند شهروندان را نابود کنند. جذابیت مافیا آنقدر است که برندهای مختلف، دارای اسامی مختلف -مانند بازی فکری شب مافیا، بازی فکری شهروند مافیا، مافیای کلاسیک و … همین نقش در بازی شب های مافیا فیلیمو، شب مافیا، مافیا نتورک سلامت،مافیا کلاسیک وجود دارد. نقش تفنگدار در بازی مافیا اینطور هست که تیر داراست و میتواند آن تیرها را بذل و رحمت کند. هنگامی که شخصی با رای گیری حذف شود و شهردار حس نماید که او شهروند است، میتواند تصویب حذف کردن بازیکن را وتو کند. یکی از بازیکنان، هنگامی که نباید، چشمان خود را باز کرد! اورجینال همین بازی بر پایه ی مصاحبه و مجاب کردن پیش می رود و شما به تیتر یک شهروند بایستی عملکرد نمایید تا شهروند های دیگر را شناخته و متحد گردید و مافیا تشخیص دهید و خارج شان کنید ؛ البته به تیتر یک مافیا باید همت کنید تا اتحاد شهروندی را شکسته، مذاکره نمایید و آن ها را فریب دهید که شما نیز یک شهروند میباشید تا به شما اعتماد کنند و با امداد شهروندان ضعیف و بی تجربه شهر را نابود کنید. 1. به صورت حضوری : تیم های متفاوتی وجود داره که همین بازی رو به صورت منحصربه‌فرد در کافه ها یا مکان های گوناگون اجرا می کند که شما اهمیت اسم نویسی در این تیم ها میتوانید حساس جمعی از افراد بازی کنید. به جهت افرادی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در گزینه چگونگی به کارگیری از بازی انلاین مافیا در واتساپ ، شما احتمال دارد می توانید کلیدی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
سدیم لوریل سولفات = Sodium Lauryl Sulfate سدیم لاریل سولفات