مشخصات، قیمت و خرید پیستون پژو 206 (تیپ 5) TU5 025 بالتین

همینطور قطر پیستون طوری در لحاظ گرفته می گردد که نسبت به سیلندر لقی اضطراری را داشته باشد و به راحتی در آن حرکت کند. به مراد ارتقا و بهبود عملکرد همین پمپ هوا ضروری می باشد تا مسیر ورود و خروج هوا به داخل این پمپ را آیتم بازنگری قرار دهیم. اضطراری به ذکر هست که بوش سیلندر، حلقه و پیستون در کنار یکدیگر فعالیت می نمایند و خرابی یک از همین قطعات، موجب بروز ایراداتی برای دو قطعه دیگر خواهد شد؛ این قطعات سبب ساز انفجار بنزین و در نهایت عمل نمودن ماشین می شوند و نیروی به دست آمده از این انفجار را به شاطون و میل لنگ انتقال می دهند. به جهت مثال، از اهمیت ترین دلایل روغن سوزی موتور خودرو، خرابی بوش سیلندر، رینگ و پیستون خواهد بود؛ زمانی که دود آبی از اگزوز ماشین بیرون می شود، به همین معنی میباشد که خودرو روغن سوزی دارد و می بایست سریعا قطعات معیوب ( بوش سیلندر، رینگ و پیستون ) تعمیر یا این که ردوبدل شوند. درصورتیکه می خواهید نمایندگی فروش پیستون و سایر قطعات را اخذ فرمائید می توانید حساس ما در ارتباط باشید. پیشرانه- یکی از از راههای فروش فراتر یک خودرو، عرضه آن دارای تجهیزات رفاهی و فنی متنوع می باشد تا بهاینترتیب بتوان ردههای گوناگون سنی و طیف گستردهتری از خریداران را راضی کرد. همین قطعه در لحظه انفجار با فشار متعددی که به آن وارد می شود به زیر حرکت می پیستون فورج tu5 کند. رینگ های پیستون در کارایی این قطعه دوچندان مؤثر میباشند و خرابی آن ها می تواند به پیستون آسیب بزند. پیستون قطعه ای به رخ استوانه و تو خالی است. در صورتی که خلاصی پیستون بیش از حد باشد هم منجر زدن پیستون می شود. ضمن این که اگر بیشینه گشتاور در بدور پایینتری به دست میآمد هم مصرف و آلایندگی کمتری را شاهد بودیم و هم کشش اتومبیل در دورهای زیر بهتر بود. استفاده از عنوان سایر موردها به معنای بیاهمیت بودن این نکات نیست بلکه در صورتی که قرار باشد در خصوص این نکات توضیحات تام ارائه شود می بایست بیش از سه مقاله مفصل جداگانه را به همین موردها دارای اختصاص داد. تا اینجا بوش سیلندر را شناختید و حتی وظیفه آن را متوجه شدید البته چرا باید داخل سیلندر از بوش استفاده کرد؟ استاندارد آلایندگی همین پیشرانه می تواند باکمی تغییرات به استاندارد یورو ۵ رسد که یکی از از بزرگترین مزیتهای آن است. همین موتور بر اساس تازه ترین استانداردهای زیست محیطی توسعه پیدا کرده و نسبت به پیشرانه TU5 از نظر توان و گشتاور حدود 5 تا 7 % کارایی بهتری خواهد داشت. به گفته کشور ایران ماشین موتور TU5 پلاس نسل نو موتور TU5 و ارتقاء یافته از لحاظ قدرتی یار اهمیت کمتر مصرف سوخت میباشد و منطبق برآخرین استانداردهای زیست محیطی است. در رخ فساد یا باخت این رینگ ها آب بندی محیط سیلندر اصلی مشکل ملازم خواهد شد. البته در یاد داشته باشید که انتخاب میل سوپاپ مطلوب کاملا به اقتدار تنفسی سرسیلندر یا این که همان حجم هوای عبوری سرسیلندر (CFM سرسیلندر) بستگی دارااست و فلسفه “هرچه بزرگتر، بهتر” در مورد میل سوپاپ ممکن هست عاقبت به طور کامل معکوس به همراه داشته باشد. پیشرانه TU5/JP4 یک موتور دو میلسوپاپ بالا حیاتی ۱۶ سوپاپ هست که توان و گشتاور خوب در مقایسه با پیشرانههای موجود در کشورمان یکی از از برگهای پیروز آن است. چنین گونه زخم دیدگیهایی بارها و بارها در مسابقات درگ (به عنوان پرفشار ترین رقابتهای اتوموبیلرانی) در جمهوری اسلامی ایران و حتی خارج از مرزو بوم چشم شده هست که بدترین سرانجام آن در خوشبینانهترین حالت، هدر شدن هزینههای مالی، هنگامی و از دست دادن عنوان قهرمانی است و نیکی هزینه جانی. به کار گیری از سیستم روغنکاری پرفشار حساس به کارگیری از پمپ روغن قویتر یا حتی تغییر و تحول سیستم روغن کاری به نمونههای پرفشار مسابقه ای کارتر خشک (Dry Sump) نیز باید مد لحاظ قرار بگیرد. هر یک‌سری موضوع ما در اینجا بوش سیلندر است البته به طور کلی در ادبیات فنی، بوش به استوانهای توخالی گفته میشود که بهمنظور افزایش دادن قطر داخلی، تسریع و تسهیل فرآیند تعمیر و ولی برای روغنکاری و خنککاری شدن هرچه بهتر در مسیرهای حرکت رفت و برگشتی مورد استعمال قرار میگیرد. روغنکاری مرحله داخلی محفظه سیلندر از شیوه حلقه روغن انجام می شود. زمانی موتور واضح هست پیستون و حلقه ها بر روی لایه روغن حرکت می کنند که مسافت را لبریز کرده است. در اکثری موتورها از پیستون کف تخت استعمال می نمایند البته رخ کف پیستون ممکن میباشد طبق اساسی طرح موتور تغییر و تحول کند. شکل کف پیستون طبق حساس صورت سرسیلندر و صورت گوشه و کنار احتراق هم تغییر و تحول می کند. مشخصات پیستون و رینگ ها می بایست طبق استانداردهای روز صنعت خودروسازی باشد. پیشگیری از گریز کمپرس محیط سیلندر به وسیله حلقه کمپرس نخستین و دوم صورت می گیرد. از طرفی وجود فاصله سبب ساز می شود که کمپرس گوشه و کنار به صدق انجام نشود و روغن به محیط رویه یابد. پیستون در سیلندر بایستی بتواند آزادانه حرکت داشته باشد و دچار ساییدگی و اصطکاک نشود. گونه های پیستون موتور پژو xu7 و tu5 در همین سوله ذیل نظر مهندسان اهمیت تجربه و حیاتی به روز ترین فناوری های صنعت خودروسازی ایجاد می شود. پیستون TU5 و XU7 قسمتی از تولیدات همین مجموعه در کنار گونه های پیستون های تولیدی می باشد. صورت بازه زمانی پیستون به رخ دایره کامل ساخته نمی شود و به رخ بیضوی طراحی شده است.

حتما بخوانید:
باربری کاشانی - اتوبار کاشانی - 44440426 - 28% تخفیف ویژه