مراقبت کردن از چشم ها هنگام رانندگى

مراقبت کردن از چشم ها هنگام رانندگى

رانندگى ایمن نیازمند توجه کامل و تمرکز راننده برجاده است. بینایى به علاوه شنوایى، یکى از مهم ترین حواسى است که به راننده کمک مى کند تا به صورت ایمن رانندگى کند. چک کردن آیینه هاى جلو و جانبى، توجه به عابران پیاده اى که ازجاده عبور مى کنند و دقت نسبت به خطرهاى دیگر، همگى به صورت ناخودآگاه صورت مى گیرد وبیشتراوقات بدون این که تشخیص دهیم، این چشم هاى ما هستند که این گونه وظایف را انجام مى دهند. نشستن درپشت فرمان ممکن است یک سرى خطرهاى ناشناخته شده اى براى چشم هایمان به همراه داشته باشد. این مقاله به بعضى از خطرهاى بالقوه اى که چشم هاى ما درمعرض آن ها قراردارند، نگاهى مى اندازد و به نکاتى اشاره مى کند که چگونه با آن ها کناربیاییم.

چشم هاى خشک

سیستم تهویه هوا و بخارى، به خصوص خودروهایى که با فن کار مى کنند مى تواند سطح چشم ها را خشک کند و این به مراتب بدتراست اگر چشم هاى شما مستعد براى خشک شدن باشند.چشم هاى خشک باعث تحریک مى شوند که رفلاکس آن آب آوردن چشم است و منجربه ناواضح بودن دید مى شود. نگذارید، سیستم تهویه هوا و بخارى، مستقیم و براى مدت زمان طولانى به صورت شما بخورد زیرا مى تواند باعث تبخیرسریع و خشک شدن اشک چشم شود. ازآن جایى که خشک شدن چشم ها، مشکلى تکرارشدنى است، از قطره هاى مرطوب کننده قبل از شروع به سفرتان استفاده کنید. قطره ها کمک خواهند کرد که لایه اشک را بازیابید.

خیرگى

رانندگى درزیر نور خورشیدى که درحال غروب کردن است یا چراغ جلوى خودروهایى که با نوربالا درحال نزدیک شدن درشب هستند، مى تواند خطرآفرین باشد چون مى تواند چشم را بزند به خصوص براى افرادى با مشکل آب مروارید و بعضى از انواع بیمارى هاى قرنیه مشکل سازاست. وسایلى که با خودتان بهتراست، بردارید:

-تاجایى که امکان دارد دراین گونه شرایط رانندگى نکنید.

-ازسایه بان استفاده کنید تا چشم هاى شما درسایه قرار بگیرند.

-ازعینک آفتابى خوب با محافظت ازاشعه ماورا بنفش استفاده کنید تاخیرگى راکاهش دهد.

-هنگامى که عینک آفتابى مى خرید مطمئن باشید که درمقوله 3-0 مى گنجد. لنزى که با مقوله فیلترى چهارکارمى کند خیلى براى رانندگى ایمن تیره است.

-به خاطرداشته باشید که عینک هاى آفتابى تنها خیرگى را کاهش مى دهند و خطر را به طورکامل رفع نمى کنند.

حتما بخوانید:
آموزش اصول مقدماتی فتوشاپ با زبان ساده

-به خاطرداشته باشیدکه اگرشما از سمت نور روشن خورشید به سمت تونل مى روید مى توانید عینک آفتابى را بردارید.

 

-بدیهى است که عینک هاى آفتابى نباید درشب مورد استفاده قرارگیرند. گاهى اوقات رانندگى درشب چالش انگیزاست به خصوص زمانى که خودرویى با نور بالاى چراغ هاى جلو نزدیک مى شود. قراردادن عینک هاى ضدخیرگى(نه عینک هاى آ فتابى) مى تواند به حل خیرگى از طرف چراغ هاى نوربالاى خودروهایى که درحال نزدیک شدن هستند، کمک بکند. اگرشما ازلنزهاى تماسى استفاده مى کنید شما مى توانید از ” نسخه صفر” عینک ضدخیرگى استفاده کنید.

خطر جسم خارجى

هنگامى که با خودروى کروکى رانندگى مى کنید با شیشه هاى خودرویى که به سمت پایین کشیده شده، این خطر وجود دارد که جسم خارجى مانند شن یا حتى یک حشره در حال پرواز وارد چشم هاى شما شود بنابراین، توصیه مى شود که ازچشم هایتان با گذاشتن عینک هاى محافظ مراقبت کنید. عینک هایى با فریم هاى کوچک براى این کارمفید نیستند چون آن ها محافظت کافى از چشم ها را تامین نمى کنند. عینک هایى با فریم هاى پهن که حداقل قسمت استخوانى بیرونى چشم را مى پوشاند مناسب ترهستند. اگرگرد وخاک کوچکى واردچشم هاى شما شد، اولین چیزى که باید انجام دهید این است که خودرو را به کنارجاده کشانده و توقف کنید. سپس سریعا چندین بارچشم هایتان را بازوبسته کنید که شروع به جارى شدن اشک کند و امکان دارد جسم خارجى بیرون بیاید. اگراین کارموفقیت آمیزنبود، بلافاصله از چشم پزشک کمک بخواهید.

وظیفه بینایى

بسیار مهم است که براى ایمنى کامل همه رانندگان بتوانند به اندازه کافى ببینند. اداره راهنمایى و رانندگى درانگلیس، حداقل میدان دید را این گونه تعریف کرده که راننده بتواند شماره پلاک خودروى جلویى را از فاصله 20,5 مترى بخواند (20مترازجایى که کاراکترهاى باریک ترنشان داده شده اند) این کارضمانتى به رانندگان مى دهد که عینک هایشان به روزاست همچنین میدان دید جانبى باید کافى باشد و افرادى که بیمارى هایى مانند آب سیاه دارند یا این که آسیبى به سرشان واردآمده است ممکن است لازم باشد تا آزمایشى از بینایى آن ها انجام شود تا تشخیص دهند که مناسب رانندگى هستند یا خیر؟ دوبینى نیز اگرمعالجه نشود مانعى براى رانندگى است گاه لازم است یک چشم را بپوشانند تا دید یکسانى داشته باشند.

حتما بخوانید:
چرا آپارتمان نقلی و نوساز بهترین گزینه برای زوج‌های جوان است؟ آکادمی املاک دیوار

استفاده از عینک هنگام رانندگى

میدان دید خوب هنگام رانندگى از اهمیت بالایى برخورداراست تا ضمانت کند که خودتان یا استفاده کنندگان دیگرازجاده درمعرض خطرنیستید. اگرشما نیازدارید تا عینک به چشم بگذارید، ایده خوبى است تا عینک یدکى داخل خودرو داشته باشید تا درصورت آسیب یا گم شدن، ازآن ها استفاده کنید. دربعضى از قسمت هاى اروپا این یک ضرورت قانونى است تا همراه خود عینک یا لنزهاى تماسى یدکى درداخل خودرو داشته باشید همچنین توصیه مى شود تا شیشه هاى جلو، عقب، آیینه هاى جلو و عقب را تمیزنگه دارید تا بتوانید شفاف و واضح ببینید همچنین شیشه جلو را چک کنید که خراشى پیدا نکرده باشد و چراغ هاى جلو تمیزباشند. بعضى از عینک ها از بقیه براى رانندگى بهترهستند. عینک هایى بدون لبه یا لبه هاى باریک میدان دید بیشترى را پوشش مى دهند تا نسبت به عینک هایى که فریم هاى کلفت ترى دارند همچنین پوشش شیشه هاى ضدانعکاس مناسبى وجود دارند که کمک به کاهش خیرگى از چراغ هاى روشن مى کنند مخصوصا هنگام رانندگى در تاریکی، مفید هستند. پوشش هاى ضد انعکاس مى توانند براى همه لنزها مورد استفاده قراربگیرند. اگرلازم است باید عینک آفتابى یا عینک آفتابى گیره دار درآب و هواى آفتابى بگذارید. از نظر ایمنى خطرناک است اگر طبق نظر دستورپزشک عینک نگذارید و درعین حال هم رانندگى بکنید و این به معناى آن است که شما از لحاظ قانونى مناسب رانندگى نیستید.

 

با تشخیص آب مروارید، آب سیاه یا هر بیمارى دیگر چشمى، رانندگى کردن براى شما خطرساز خواهد بود. دربسیارى از حالات شما قادر خواهید بود تا به رانندگى ادامه دهید اما چشم پزشک مى تواند توصیه بیشترى دراین زمینه بدهد. اگر فکر مى کنید که بیمارى چشمى دارید حتما با چشم پزشک درمیان بگذارید و بعد یکى از شرایط زیر اتفاق خواهد افتاد:

 

1- شما قادرخواهید بود که مجوزرانندگى را بدون هیچ محدودیتى نگه دارید.

 

2- گواهى نامه شما براى یک سال، دو سال یا سه سال صادرخواهد شد. سپس دوباره باید مورد تست بینایى سنجى قراربگیرید بعد از این که مدت زمان گواهى نامه تمام شد.

 

3- گواهى نامه شما یا باید رد شود یا این که پس گرفته شود.

در تاپیک کالا لامپهای خودرو خود را با برترین کیفیت بیابید.

دیدگاهتان را بنویسید