مدیر IT فناوری کانادا در سال 2020 به عنوان CITO در شبکه تحقیقات بالینی NIHR منصوب شده است


شبکه تحقیقات بالینی انستیتوی ملی تحقیقات بهداشت (NIHR) سامانتا لیسیو را به عنوان مدیرکل اطلاعات و فناوری منصوب کرده است.

لیسکو پس از اینکه اخیراً از کانادا به انگلستان بازگشت و در آوریل 2021 نقش جدیدی را عهده دار شد ، مسئولیت طراحی و مدیریت اطلاعات و خدمات دیجیتالی NIHR CRN را برای اطمینان از داشتن آژانس داده ها و سیستم های نوآورانه برای اطمینان از ارائه موثر تحقیقات بر عهده خواهد داشت.

لیسیو مدیر ارشد فناوری در شورای ایمنی و امنیت (WSIB) ، آژانس بیمه مسئولیت مدنی با بودجه دولت برای بیش از پنج میلیون کارگر در انتاریو بود.

“ما خوشحالیم که انتصاب دکتر سامانتا لیسیو را به عنوان مدیر ارشد جدید اطلاعات و فناوری NIHR اعلام می کنیم. سامانتا راهنمایی های ملی CRN را در زمینه فناوری اطلاعات ، حاکمیت و امنیت ارائه می دهد و از نزدیک با مدیر دیجیتال NIHR همکاری می کند تا استراتژی دیجیتال NIHR را تعریف و تحویل دهد. ” رهایی.

لیسیو همچنین برنده جایزه مدیر IT سال کانادا در سال 2020 برای رده بخش دولتی است ، جایزه ای که برای رهبران ارشد فناوری از دولت های فدرال ، استانی و شهری و همچنین همه سازمان های مرتبط ، شرکت های تاج ، دانشگاه ها ، مدارس و بیمارستانها در کانادا. او بیش از 20 سال تجربه در نقش رهبری فناوری اطلاعات در خدمات بهداشتی الکترونیکی انتاریو ، Accenture و انتاریو دارد.


منبع: night-sky.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>