لایحه حریم خصوصی کبک 64: آیا کسب و کار شما آماده است؟


برخی از مقررات “قانونی برای نوسازی مقررات قانونی برای حفاظت از اطلاعات شخصی” (که قبلاً به عنوان لایحه 64 شناخته می شد) تا یک ماه دیگر در 22 سپتامبر اجرایی می شود.n.d. این بر تمام مشاغلی که در استان کبک تجارت می کنند تأثیر می گذارد. آیا سازمان شما آماده پیروی خواهد بود؟

این قانون که در 22 سپتامبر 2021 تصویب شد، تغییرات قابل توجهی در قوانین حفظ حریم خصوصی کبک ایجاد می کند. هدف آن ارائه کنترل بهتر به شهروندان بر روی اطلاعات شخصی آنها است و چارچوب قانونی را برای تطبیق آن با واقعیت فناوری امروز مدرن می کند.

چندین عنصر جدید به مفاد فعلی “قانون احترام به حفاظت از اطلاعات شخصی در بخش خصوصی” اضافه خواهد شد، که قبلاً موظف است هر شخصی که در کبک تجارت می کند باید اقدامات لازم را برای انجام تعهدات خود در این زمینه انجام دهد.

از جمله این اقدامات موجود:

  • به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات شخصی با جدیت پاسخ دهید، هرگونه امتناع را توجیه کنید و درخواست‌کننده را از درخواست‌های موجود از طریق کمیسیون اطلاعات کبک مطلع کنید.
  • قبل از جمع‌آوری اطلاعات شخصی، افراد مربوطه را از اهداف مجموعه، استفاده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده و افرادی که به آن دسترسی خواهند داشت اطلاع دهید و اقدامات امنیتی را برای اطمینان از حفاظت از افراد انجام دهید. اطلاعات
  • اطمینان حاصل کنید که هر فردی که اطلاعات شخصی خود را در خارج از استان به او می‌فرستید یا به او اعتماد می‌کنید، سطحی از حفاظت را که شما ملزم به حفظ آن هستید، حفظ کند.
حتما بخوانید:
Big Tech با درآمدها و پیش بینی های تاریک سه ماهه چهارم سقوط می کند

اعمال مفاد چندگانه جدید قانون جدید در سه سال، در تاریخ 22 سپتامبر هر سال تا سال 2024 گسترش می‌یابد و به سازمان‌های هدف فرصت کافی برای آماده شدن برای آن داده می‌شود. این کمیسیون اطلاعات کبک (CAI) است که مسئول اجرای قانون است.

مقررات جدید برای سال 2022

در اینجا مروری بر مقررات جدیدی است که از ماه آینده لازم الاجرا می شود:

  • شخصی مسئول حفاظت از اطلاعات شخصی تعیین کنید (به طور پیش فرض، مدیر عامل مسئول است)، یا این وظیفه را به صورت کتبی به شخص دیگری محول کنید و اطلاعات تماس آن شخص را منتشر کنید.
  • کمیته ای برای دسترسی به اطلاعات و حفاظت از اطلاعات شخصی تشکیل دهید.
  • گزارش رویدادهای محرمانگی مربوط به اطلاعات شخصی که خطر آسیب جدی به CAI را ایجاد می‌کند، و ثبت رویدادهای محرمانه را نگه دارید که در صورت درخواست باید به CAI اطلاع داده شود.
  • قبل از استفاده از هر روش بیومتریک برای تأیید یا تأیید هویت یک شخص، CAI را مطلع کنید.
  • تأیید یا تأیید هویت انجام شده با استفاده از تکنیک های بیومتریک را افشا کنید.

چارچوب جدیدی برای انتقال اطلاعات شخصی بدون رضایت شخص مورد نظر برای اهداف مطالعه، تحقیق یا تولید آمار یا در چارچوب یک معامله تجاری نیز از 22 سپتامبر 2022 ارائه شده است. به عنوان تغییر در اختیارات، مسئولیت ها و نقش های CAI. این تغییرات شامل اضافه شدن یک معاون جدید و یک مرجع جدید برای انتشار دستورالعمل ها است.


منبع: night-sky.ir

دیدگاهتان را بنویسید