عوارض ژنیکوماستی + عوارض کوچک کردن سینه آقایان + راز جراحی

پیری: تغییرات هورمونی که با ارتقاء معمولی سن صورت ارائه می کنند سبب ژنیکوماستی میشوند، به ویژه در مردانی که بیشتر وزن دارند. ژنیکوماستی ممکن است یک یا هر دو سینه را ذیل تأثیر قرار دهد و اغلب در پشت نوک سینه به رخ تورم دردناک شروع می شود. روزگار و تاریخ این مراجعه از نظر هر جراح متفاوت می باشد بدین ترتیب مریض بایستی برای گزینش تاریخ مراجعه کلیدی جراح خویش مشورت کند. تا 6 هفته آنگاه از جراحی بایستی از قرارگرفتن در معرض آفتاب مستقیم دوری کنید. این طرز باید به گونهای باشد که عده موجود در سینه به طور تام تخلیه شود. تشکیل چربی به طور معمول در هر دو سینه شخص واقعه میافتد. چنانچه ژنیکوماستی در مقطع بلوغ رخداد بیفتد، طبق معمول خویش به خود برطرف می شود. نارسایی کبد و سیروز: نوسانات هورمونی مربوط به مشکلات کبدی و همچنین داروهای مصرفی برای سیروز حساس بروز ژنیکوماستی در رابطه هستند. همچنین ممکن میباشد به شما آزمایش دیتا شود. در عاقبت بهتر میباشد برای درمان هرچه پر سرعت تر مبادرت کنید. در صورتی که برای شما این سؤال به وجود آمده می باشد که به جهت درمان ژنیکوماستی به چه دکتری مراجعه کنیم، قبل از هر چیز به شما سفارش می دهیم کلینیکهای اعتبار و شناخته شده در همین راستا را شناسایی کرده و سپس به صورت حضوری به این مرکز ها مراجعه کنید. همچنین ممکن هست کمی تورم و کبدی در محل جراحی چشم شود که بعد از یک سری روز از بین می رود. همچنین توصیه می شود که 48 ساعت اول پس از انجام عمل جراحی، یک نفر نزد مریض باشد تا در شکل بروز هرگونه عارضهای بتواند به او یاری کرده و در رخ لزوم برای اخذ خدمات تخصصی دکتر معالج اقدام کند. به طور کلی، بافت متورم پستان کاسه دو تا سه هفته پس از به دنیا آمدن برطرف میشود. دست‌کم ۱ نفر از هر ۴نفر مرد در این مجموعه سنی دچار میشود. در این ترفند سازه به ترجیحات جراحی و صلاحدید جراح، الگوهای برش متفاوت است. خونریزی میتواند در هر وقتی رخداد بیفتد که معمولا در سه هفته اولیه شایعتر است. ژنیکوماستی در مردان: شیوع ژنیکوماستی مجدد در میان سنین ۵۰ و ۸۰ سالگی حادثه میافتد. در بعضا افراد، به ویژه مردان در سنین بلوغ، دلایل ژنیکوماستی درمان نشده می تواند جدی باشد. نوزادان پسر که به سنین بلوغ میرسند و مردان مسنتر به این دلیل در گیر ژنیکوماستی می‌شوند که تغییرات طبیعی در تراز هورمون بوجود میآید، هر یک‌سری علل دیگری هم وجود دارد. ژنیکوماستی در نوزادان: بیش از نیمی از نوزادان پسر به خاطر اثرات استروژن مادر، حیاتی سینههای درشت به جهان میآیند. در صورتی که شما هر مدل سوالی در ارتباط حساس کجا و شیوه به کارگیری از سن ژنیکوماستی دارید، می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
گارتنر می گوید رهبران امنیتی به طور فزاینده ای فروشندگان را ادغام می کنند