شخصی سازی اشتباه درک شده است: گزارش دهید تجارت فناوری اطلاعات


شخصی سازی و شخصی سازی به مشاغل کمک می کند تا تجربه عالی مشتری را ارائه دهند ، اما طبق یک مقاله سفید Progress Sitefinity اخیر ، در حالی که شخصی سازی به خرده فروشان و دارندگان محتوا امکان مدیریت تجارب مشتری خود را می دهد ، شخصی سازی هنوز هم یک مبارزه بزرگ است و … بسیار اشتباه درک شده است. “

شخصی سازی کاری است که تجارت برای مشتری انجام می دهد. داده های کاربر را می گیرد و به کاربر ارائه می دهد. به عنوان مثال ، هنگامی که یک وب سایت محتوا را بر اساس فعالیت مرور قبلی مشتری ارائه می دهد.

شخصی سازی کاری است که کاربر برای خودش انجام می دهد ، مانند تغییر تم تصویری یک وب سایت.

با شخصی سازی ، تجربه مشتری متناسب است و به درستی چون آنها خودشان این کار را کردند از طرف دیگر ، سفارشی سازی به داده ها و ابزارهای بازاریابی نیاز دارد و بسته به پیچیدگی هر دو ، ممکن است دقیقاً متناسب با هر مشتری در همه زمان ها نباشد.


منبع: night-sky.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>