سدیم لوریل سولفات = Sodium Lauryl Sulfate سدیم لاریل سولفات

3. سدیم لوریل سولفات در بخش اعظم مواد تجاری شوینده ها نظیر مایع ظرفشویی و پاک کننده های صنعتی ( کارواش و کف شورها و برطرف کننده روغن) و در بیش از 90% مواد بهداشتی و پاک کننده بدن و سر همچون خمیر دندان، صابون، شامپو، کرم و لوسیون اعم از مایع و غیر مایع جهت زدودن چربی به عنوان ماده کف کننده و پاک کننده و امولسیون کننده مواد چسبنده به کار می رود و جز مواد اولیه آرایشی و دارویی است. همینطور تگزاپون را در شکل نیاز میتوان با تری اتانول آمین رقیقتر کرد.کاربرد تگزاپون دراکثر شوینده های تجاری نظیر مایع ظرفشوئی وپاک کنندههای صنعتی (کارواش وکف شورها و بر طرف کننده روغن) و در بیش از ۹۰ بهینه سازی سایت برای گوگل مواد بهداشتی وپاک کننده تن و سر ازقبیل خمیر دندان، صابون، شامپو، کرم ولوسیون چه به شکل مایع یا غیرمایع جهت زدودن چربی به تیتر ماده کف کننده و پاک کننده وامولسیون کننده مواد چسبنده بکارمی رود و جزو مواد اولیه آرایشی و داروئی محسوب می شود. همین مخلوط در بیشتر مواد شویندههای تجاری مثل مایع ظرفشویی و پاککنندههای صنعتی (کارواش و کف شورها و بر طرفکننده روغن) و در بیش از ۹۰٪ مواد بهداشتی و پاککننده بدن و سر ازقبیل خمیر دندان، صابون، شامپو، کرم و لوسیون چه به صورت مایع یا غیرمایع جهت زدودن چربی به عنوان ماده کفکننده و پاککننده و امولسیون کننده مواد چسبنده بکار می‌رود و جزو مواد نخستین آرایشی و داروئی است. همین روغن ها را می توان به گلیسیرین و اسیدهای چرب تقسیم کرد که یک عدد از آنان اسید لوریک است. تا چه حدی با این ماده ی شیمیایی آشنایی دارید؟ همین ماده به چه صورت است؟ آیا از شیوه ی ایجاد همین ماده ی ترکیبی چیزی میدانید؟ سدیم لوریل سولفات به اختصار SLS اهمیت فرمول NaC12H25SO4 یا این که سدیم دودسیل سولفات SDS یا این که یا ماده نزدیک به آن سولفات لوریت سدیم یا سولفات لاریل اتر سدیم (سدیم لوریل اتر سولفات) Sodium Laurylether Sulfate به اختصار SLES رایجترین سولفاتهای تراز فعال آنیونی (مواد فعال سطحی آنیونی) از پاککنندههای سنتزی دارای اقتدار دوچندان و بهطور دقیقتر جزو مواد فعال سطحی (مواد فعال سطحی یا این که مواد مؤثر) میباشد. گاهی اوقات SLES یاSLS حیاتی برچسب ‘برگرفته از نارگیل’ یا ‘ مشتقات طبیعی نارگیل ارائه میگردد ودارا بودن کد تجاری و ثبت استاندارد ملی و باوجود صحت موضوع طبیعی بودن، باعث گمراهی میگردد. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه دارای عوارض سدیم لوریل سولفات وب وبسایت خویش باشید.

حتما بخوانید:
باربری کاشانی - اتوبار کاشانی - 44440426 - 28% تخفیف ویژه