راهنمای نهایی برای تولید محتوا

در سناریوی فعلی، کمپانی ها در حالا ارائه یاری ها و خدمات واجب اهمیت بلوک های شیشه ای هستند. سیستم انتشارات مورد اعتماد Docker Notary و چارچوب به‌روزرسانی (TUF) که به جهت تولید اعتماد محتوای Docker یکپارچه شده‌اند، به کاهش خطر آپلود یا دانلود تصاویر ناامن کانتینر برنامه بوسیله توسعه‌دهندگان امداد می‌کند. نظیر گردش کار، دسترسی به محتوا می بایست تا حد قابلیت بی آلایش باشد. Docker Content Trust اساساً یک فناوری امضا و تأیید تصویر است که به گسترش دهندگان اذن می دهد چاپ کننده یک تصویر Docker را تأیید نمایند و اطمینان حاصل کنند که تصاویر دستکاری نشده اند. کانتینرهای Docker این امکان را آماده می نماید که چند برنامه در حال اجرا در یک صاحب خانه را به طور ایمن ایزوله کنید. چندین کانتینر می توانند بر روی یک سیستم اجرا شوند. ریو می گوید که مدیریت سیستم پیچیده و در اختیار گرفتن های اداری موجود در فضای مجازی سازی فقط در یک اکوسیستم کانتینری موجود است. او می‌گوید بخش اعظمی از همین نگرانی‌ها ماهیت کاربردی دارا هستند و به مسائلی مانند رئیس دسترسی و در دست گرفتن مربوط می‌شوند. آن‌ها می بایست برآوردهای دقیق هزینه را به خریدار ارائه دهند و در چارچوب دارایی و برنامه فعالیت کنند. می‌توان به جهت مراقبت‌های ساده یا این که شاید بیرون رفتن از خانه، ضد آفتاب SPF5-8 را تعیین کرد. Moot نوشت: اگر مهاجمان موفق به شکستن مکانیسم تجزیه کانتینر شوند، می توانند امتیازات ریشه در سیستم صاحب خانه به دست آورند. تراز ایزوله که توسط کانتینرها پشتیبانی می شود نگرانی دیگری است. همین نگرانی وجود داشت که توسعه دهندگان در شتاب خویش برای کانتینری کردن، می توانند شبکه های خویش را به روی خطرات امنیتی ناشی از تصاویر ناامن باز کنند. یکی از از نگرانی‌های اهمیت Docker این هست که برنامه‌هایی اصلی دسترسی سطح ریشه در کانتینر، گهگاه تایم ها به سیستم استدلال حیاتی دسترسی دارند. آدریان موت، دانشمند ارشد Container Solutions، یک کمپانی مشاوره نرم افزاری، در یک پست وبلاگ تفسیر بخشید که در صورتی که مهاجمان از جراحت پذیری های برنامه سوء به کار گیری کنند، می توانند به یک کانتینر در سطح ریشه دسترسی پیدا کنند. کانتینرهای برنامه یک هسته را کلیدی میزبان به اشتراک می گذارند اما محفظه دوران اجرا، فضای پردازش و پشته شبکه خود را دارند. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم ادامه مطلب بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

حتما بخوانید:
بالا 10 نکته توسعه لباس بچگانه شما