دریچه کولر سقفی – پرو تهویه

تجهیزات جانبی همین دریچه : دمپر نهفته پشت گالوانیزه تبدیل گرد به چهارگوش اتصال شبکه فلکسیبل از دیگر امکان های روزنه سقفی سه طرفه: ایجاد در رنگهای گوناگون مهم توجه به نیاز مشتری جهت هوای رفت و رجوع ایجاد از جنس آهن و آلومینیوم ( ضد زنگ ) حساس پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک روزنه سقفی آلومینیومی از پروفیل آۀومینیومی ساخته می شود.این محصول در تمامی بعدها ساخته می شود.و محدودیت تعداد در ساخت ندارد. واضح می باشد که اساسی طولانی تر شدن دمپر هزینه متاع بالاتر خواهد رفت. این مدل روزنه تهیه و تنظیم هوا همانگونه که از نامش پیداست در سقف نصب شده و اهمیت مدل های متنوع، نقش هوارسانی به محیط های متفاوت را از سقف ایفا می کند. زیبایی همین نوع از دریچههای سقفی موجب ارتقا نمای بصری ساختمان خواهد شد. این دسته دریچه تهیه و تنظیم هوا سقفی ثابت به راحتی بر بر روی کانال چهار گوش و یا به وسیله یک تبدیل بر روی کانال گرد قابل کارگزاری و تعبیه می باشد. همین مدل، باعث خروجِ هوا از یک، دو، سه یا این که جهت از دهانه انشعاب هوا می گردد. دریچه سقفی کنجی دو طرفه همان طور که از نامش مشخص میباشد با پره های قائم به یکدیگر طراحی شده و به رخ L رخ منجر هدایت هوا به جهات مختص می شود. ساختار این دریچه ها بگونه ای می باشد و که تعدیل هوا از کل جهات آن قابلیت و امکان پذیر می باشد و همین روزنه می قدرت به عنوان دمش و مکش هم استفاده کرد. کل بخش های روزنه شامل: کادر دریچه، اهرم و تیغه هوا و نتورک ها و پره های دریچه از ورق روغنی ساخته می شود. همواره پیشنهاد می‌گردد پشت دریچه های هوای رجوع و برگشت فیلتر نصب شود تا به امداد آن گرد و غبار محل توده آوری دریچه سقفی گرد مشبک گردد. در برخی مکان ها که قابلیت و امکان تزریق هوای تازه به محیط وجود ندارد فشار منفی که در اثر تخلیه و یا رجوع و برگشت هوا تولید میگردد می بایست از شیوه ورود هوا از محفظه همسایه جبران شود. جهتِ تنظیمِ مقدار هوای عبوری از دریچه تهیه هوا، از تیغه های موازی که به وسیله یک اهرم که بر روی نمای روزنه هوا تعبیه شده، بعنوان دمپر به کارگیری می شود. دریچه تهیه و تنظیم هوای آلومینیومی طرح جدید، توسط پیچ مستقیماً بر بر روی دیوار قابل کارگزاری می باشد. درواقع همین جور روزنه سقفی، ترکیبی از یک ورقه ی سینی شکلِ آلومینیومی و یک عدد دریچه چهارطرفه سقفی اهمیت ابعادِ کوچکتر می باشد که همین دریچه داخلیِ چهارطرفه می تواند با دمپر یا این که بدون دمپر باشد. درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد دریچه رشته کویل سقفی اصفهان بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

حتما بخوانید:
What Is Haute Couture?