حذف اسباب بازی For Good

در این سن تواناییهای حرکتی، تجسم فضایی و فهم فاصلهها در هم اکنون رشد است. به طور همزمان مهم پرورش حرکتی، توان کلامی نیز در هم اکنون شکل گیری میباشد. همچنین چیندر تویز گونه های ماکتهای اتومبیل و موتور را هم حساس جزییات دقیق و ظریف ایجاد و به بازار عرضه میکند. انجام این دسته از بازیها موجب تقویت مهارتهای دستورزی شده و بین حواس پنجگانهی کودکان رابطه برقرار میکند. ● وسایل نقلیه: انواع وسیله نقلیه در گونه بازیهای پرتحرکی میباشند که پسران بازی اصلی آن‌ها را دوست دارند. از این نوع بازیها هستند. همین فیلم سیاه و سفید فیلمبرداری شدهاست و ابعاد رنگ آمیزی شد. فروش کلی این فیلم بیش از ۳۷۳ میلیون دلار در سراسر دنیا بود و دو‌مین فیلم پرفروش سال ۱۹۹۵ شد. لستر در سال ۱۹۸۸، فیلم کوتاه اسباببازی فلزی را از منظر یک اسباببازی ساخت که به عشق و علاقه لستر به اسباببازیهای کلاسیک اشاره دارد. کلانتر وودی، باز لایتیر، جسی و دیگران از پاراگراف اسباب و اثاث بازیهایی هستند که در گذشته به پسری به اسم اندی تعلق داشتند. ● بازی فکری دومینو: برند لبخند انواع دومینو را در 10 رنگ متنوع و دیدنی ساخت و به بازار عرضه میکند. قصه اسباببازی ۳، اولین انیمیشنی بود که بیش از ۱ میلیارد دلار فروش در سراسر عالم کسب کرد که آنرا پرفروشترین فیلم سال ۲۰۱۰ و نهمین فیلم پرفروش تاریخ سینما تبدیل میکند. کاتزنبرگ اصرار داشت که حقوق فناوری اختصاصی پیکسار به جهت ایجاد پویانمایی سهبعدی به دیزنی دیتا شود البته جابز نپذیرفت. داستان اسباببازی به عامل ابداع فنی پویانمایی سه بعدی، شوخطبعی و پیچیدگی موضوعی فیلمنامه، موسیقی و اجراهای آوازی (بهویژه هنکس و آلن) گزینه ستایش قرار گرفت. پیکسار اهمیت ابداع فنی خویش دیزنی را ذیل تأثیر قرار اعطا کرد البته همین مورد قضیه دربارهٔ طرح ماجرا درستی نمیکرد. آنان فروش لستر و پویانماهای جوان را در مورد ایدهٔ همکاری حیاتی دیزنی که به برهان نحوهٔ اخلاق آن ها دارای پویانماهایش آوازه بدی داشت و کاتزنبرگ که بهعنوان یک زورگوی مدیر خرد شهرت داشت را دشوارتر میدانستند. اثاثیه بازی های پرتابی نظیر بومرنگ می تواند سبب ساز جراحت رساندن به دیده بچه شود و چنانچه فرزند از همین وسایل به کار گیری میکند، باید قبل از هر چیزی توصیه های ایمنی را به او داشته باشید و به او گوشزد نمایید که مراقب اطرافیان خود باشد. اسباب بازی های سواری مثل واکرها ،کامیون و اتومبیلهای بزرگ، تلفنهای اسباب و اثاث بازی که صدا دارند، به جهت مشغول شدن او مناسب هستند. به جهت بازی باید یک زیرساخت آماده شود، نوپا می بایست در باطن یک خانه بچگانه زندگی کودکانه داشته باشد، عروسکی هم که به همین مجموعه افزوده می شود می بایست نقش میهمان خانه را داشته باشد. همین محصولات تیم کاملی از قطعات ریز هستند. به کارگیری از همین محصولات به جهت خردسالان به تقویت مهارتهای حسی و هماهنگی بین آن‌ها یاری ویژهای میکند. کودکان و مخصوصا کودکان خردسال در زمان ای از زندگی خود هستند که توانایی حسی آن ها درحال ترقی نمودن است. خوب تر میباشد والدین اثاثیه بازی هایی را که مطلوب سن کودکانش است را برایش مهیا کنند.همچنین انها می بایست لوازم بازی برای نوباوه خویش مهیا نمایند که قشنگ باشد،چون درصورتیکه قشنگ نباشد نوپا عشق ای به بازی نمودن مهم آن از خویش نشان نخواهد داد. بود که لستر در کودکی داشت؛ آدمک شکمگویی که بند کشیدنیای در پشت خویش دارد. لستر از آنچه نمایش یافته بود شرمنده شد و بعدها دربارهاش گفت: «چیزی که سناریو دیتا شد حسابی شرمندهام کرد. فیلمهایی نظیر ستیزهجویان و ۴۸ ساعت که در آن دو شخصیت دارای فیلم که نگرشهای مختلفی دارند، در کنار نیز قرار میگیرند و بایستی دارای نیز کنار بیایند و به نیز ملحق شوند. پیشنویس اهمیت به جهت روایت اسباببازی که لستر، اندرو استنتون و پیت داکتر نوشته بودند، شباهت چندانی به فیلمنامهٔ نهایی نداشت. هیچکدام از آن‌ها به غیر از رنفت که کلاس قصه در کلآرتس تدریس میکرد و کارهای استوریبردی انجام داده بود، هیچ قصه بلندی ننوشته بودند یا اسم آن ها در عنوان فیلمها نیامده بود. از گزینش اسباب بازی هایی با قطعات مکانیکی مانند فنر، چرخ دنده ، چرخ و یا این که لولا پرهیز کنید. در این سن اسباب بازیهایی اهمیت ویژگیهای ساختاری میتوانند اثر گذار باشند. جابز به جهت کاتزنبرگ واضح کرد که گرچه دیزنی از پیکسار راضی هست ولی برعکس این مورد قضیه به جهت پیکسار صحت نمیکند. «اندی» پسر نوپا ای شش ساله می باشد که لوازم بازی هایش را خیلی دوست دارد. او از شش بازدیدکننده دعوت کرد تا اهمیت پویانماها همصحبت شوند و آن ها متوجه شدند که تمامی از اظهارات کاتزنبرگ حمایت میکنند. همین بازیها همانطور که میدانید در ارتقا هوش و تمرکز و یادگیری نوباوه و خلاقیت او اثر گذاری بهسزایی دارند، همین بازیها گونه های متعدد جورچین، پازل، لگو و غیره دارا هستند که اهمیت به بحران کشیدن خلاقیت و ذهن بچه او را برای رفتن به تراز بعدی تشویق میکنند؛ همچنین شطرنج میتواند بسیار اثر گذار باشد. نوباوه میتواند اهمیت به کارگیری از خلاقیت خود، این قطعات را به یکدیگر متصل کرده و گونه های خیالی و ذهنی خود را پدید بیاورد. مهم بعضا چیزها در به هم زدن مخلوط است. والدین باید لوازم بازی هایی را بخرند که کودکشان به آن عشق و علاقه دارد.اگر قرار باشد لوازم بازی متانت طفل را از بین غالب شود ، همین برهم زدن وقار از عشق ی نوباوه نسبت به آن وسیله می کاهد. بسیاری از اثاثیه بازی ها طوری طراحی شده اند که تکالیف خاصی را در اختیار کودک قرار می‌دهند تا او بتواند از ظرفیتهای ذهنی خود استفاده کند و در قالب بازی، پاسخهای صحیح را کشف کند. را در اختیار شما قرار خواهد داد. را در اختیار شما قرار میدهد. فیلمنامهٔ قصه اسباببازی به شدت ذیل تأثیر ایدههای فیلمنامهنویس، رابرت مککی قرار گرفت. همینطور کودکان در همین سن به لامپ، ماه، خورشید و هر مبداء نور ریز و بزرگی توجه نشان میدهند. یکی از دیگر از وسایل بازی مناسب برای همین کودکان پازل می باشد. اریک ون دتن در نقش سید فیلیپس، همسایهٔ دیواربهدیوار اندی که اسباببازیها را برای تفریح خراب میکند. طی پیدایش اتفاقاتی وودی و باز سر از خانهٔ پسر همسایه، «سید»، درمیآورند که از قضا این پسر عادت به شکنجه و خراب کردن اسباب و اثاث بازیها دارد. در همین سن مهارتهای حرکتی نوباوه به شتاب پرورش می‌کند و او از نگارگری کشیدن و خط خطی نمودن روی برگه و بازی نمودن حساس دیگران لذت میبرد. در دو تا سه سالگی مهارتهای حرکتی ظریف و استفاده از دست و انگشتان ترقی بیشتری میکند. ● دختران انجام بازیهای دقیق را بیشتر میپسندند. درحالیکه ایجاد فیلم در حالا انجام بود، مجموعه داستان به ترمیم و باز‌نگری فیلمنامه ادامه داد. ادامه این فیلم ذیل عنوان قصه اسباببازی ۳ در سال ۲۰۱۰ سناریو شد. همینطور مکعبهای رنگی و ایمنی که به جهت کودکان پایین یک سال ساخت می‌شوند انتخابهای خوبی به جهت یاری به کودک به جهت تمایز هم‌زمان دربین رنگها و شکلهاست. در همین مقطع کلیدی تماس پوستی مهم کودک، صحبت کردن با او، نشان دادن اشیاء و اجسامی که به او قدرت تمایز اجسام و رنگها را میدهد فراوان بالاست. او به همهچیز نگاه میکند، به همگی چیز گوش می نماید و عملکرد می کند برای تشخیص ماهیت مستقل افراد و اجسام بر بر روی آنها تمرکز کند. همین کودکان در این سن به کتاب های تدریس چهره ای معرفی اجسام و اشیای واقعی، همینطور ماژیک و مداد شمعی و نوشت ابزار های کودکانه، عروسک های کودک، عروسک تلفن، حیوانات پلاستیکی و هر عروسکی که مثال واقعی آن در درختان باشد و پازل ها و لوازم بازی های ساختنی برای لباس پلیس چریکی – وب تارنما مربوطه – بازی نیاز دارد. به جهت تقویت حافظه نوباوه یک ساله خویش از بازی فکری استفاده نمایید، اسباب و اثاث بازیهایی مانند پازل کودکان (مکعب ها و اثاثیه بازی های بر روی نیز گذاشتنی) و بازیهای موزیکال مطلوب همین عصر هستند. اثاثیه بازیهایی مثل اره پلاستیکی یا انبردست پلاستیکی یا این که وسایل خانهسازی میتوانند نیاز بچه به ساختن را برطرف کنند.

حتما بخوانید:
کوچک کردن سینه - دکتر شاپور عزیزی

دیدگاهتان را بنویسید