تکنولوژی خودش را تغذیه می کند

تکنولوژی FSR به طور تمام اوپن سورس بوده و میتوان آن را به جهت به کار گیری در کارت گرافیکهای کهن کمپانی انویدیا یا این که کارت گرافیکهای کمپانی اینتل که در آینده عرضه می‌شوند برنامه ریزی کرد. اکثری کنسول استیم دک را مناسب تجربه بازیهای روز جهان نمیدانند و برهان آنها زیر بودن احتمالی FPS و رزولوشن بازیهاست، ولی AMD قصد دارد نگرانی شما را رفع کرده و شما را بیش از پیش برای استیم دک ترغیب کند. به حیث شما این تکنولوژی برگ چیره والو و AMD خواهد بود؟ رقیب مستقیم انویدیا به کمک کمپانی والو میشتابد! از همین رو گروه والو اطلاعاتی نو را درباره تکنولوژی FidelityFX Super Resolution یا این که به اختصار FSR، رقیب مستقیم تکنولوژی DLSS منتشر کرده که به خوبی کمپانی کهنه کار AMD در همین کنسول گزینه انتظار وجود دارااست و میتواند نگرانیهای اکثری را از بین بردن کند. حیث شما درباره تکنولوژی FidelityFX Super Resolution چیست؟ بدن شما دیگر اندامی را که اساسی سلولهای خودتان روی قالبی رویانده شده باشد پس نخواهد زد، حتی انتظار برای اهداکننده کاربر نیز بیمعنی خواهد شد. فناوری استعمال عملی از دانش و مهارت برای ساختن ابزار ماشین ساختمان وسیله نقلیه و بقیه وسایل آیتم نیاز دیگر است. تکنولوژی FSR از این درحال حاضر به جهت نرم افزارهایی که از آن پشتیبانی مینمایند در دسترس میباشد و همین تکنولوژی برای بخش اعظمی از بازیها نیز قابل به کارگیری بوده و در آینده هم همین تکنولوژی به تیتر گوشه ای از سیستم دلیل در دسترس اعضا قرار میگیرد و همین مسئله به این معناست که حتی چنانچه یک بازی از این تکنولوژی پشتیبانی نکند نیز شما توان استفاده از آن را داشته باشید. همچنین، بهزودی آزمایشهای بالینی مجازی میتوانند واقعیتی به جهت آزمایش واکسنها و روشهای درمانی تازه باشند. رویش تفکر در نظام نو آموزشوپرورش یکی از هدفهای دوچندان حساس و حساس هست که تحقق آن در گرو کاربرد آموزههای تکنولوژی آموزشی اخبار تکنولوژی طلای است. به کارگیری صحیح و بهرهگیری بهینه از تکنولوژیهای مدرن متفاوت فراهم و در اختیار فقط راهحل پیشرفت آموزشوپرورش به ویژه به وقوع پیوستن هدفهای والای تربیتی مستتر در اسناد تحولی نظام آموزشوپرورش است. هنگامی از آدمهای دیگر انقطاع شوید، احساس تنهایی خواهید کرد چون همین دوستان عزیز مجازی نمیتوانند به طور به اندازه نیازهای شما را در طولانی مدت برآورده کنند. منتظر نظرات شما هستیم. به همین ادله است که گفته میگردد مدیر تکنولوژی شما را به سمت ترقی و برد در کار و سرمایه سوق میدهد چون همین مدیریت به عنوان یک وسیله کار کشته در گسترش ملی به حساب میآید و بخش اعظم افراد این روش را سرلوحه اهداف خویش قرار میدهند.

حتما بخوانید:
انواع استخر از نظر متریال