تاریخچه جی پی اس

در درحال حاضر حاضر 16 ایستگاه مشاهده در همه نقاط عالم وجود دارند که از همین تعداد 6 عدد متعلق به نیروی هوایی آمریکا و 10 عدد هم وابسته به تاکسی NGA می باشد. هوانوردان در سراسر دنیا از سیستم GPS به خواسته ارتقاء امنیت و عملکرد پرواز استعمال می کنند. تعداد 4 پایگاه آنتن زمینی GPS منحصربه‌فرد در مکان ایستگاه های پی اس جی 4 بارسا 0 تماشا وجود دارد. آیا جی پی اس زیر در اختیار گرفتن وزارت دفاع آمریکا قرار دارد؟ یکی از از مهمترین ویژگیهای کاربردی در اکثری از موقعیتها، استفاده از جی پی اس تلفن همراه بدون نیاز به internet می باشد که در اپ وب سایت گوگل مپ اعضا به سادگی و فارغ از نیاز به اینترنت هم بضاعت به کارگیری از موقعیتیاب خواهند داشت. همینطور به جهت این که پیشاپیش عیدی خود را به شما داده باشیم، روش اخذ نقشههای وب سایت گوگل را بهصورت آفلاین به شما تدریس میدهیم تا در طول مسافرت بینیاز از ارتباط به internet و فارغ از نگرانی از مصرف پهنای باند اینترنت سیمکارت خود بتوانید به تماشا نقشهها و جزئیات آن‌ها بپردازید. این ایستگاه ها دریافت کننده های GPSپیشرفته ای را استفاده می کنند و بوسیله MCS شیوه اندازی می شوند. در مواقعی که ماهواره ای نقص‌ دار می شود این مرکز دارای تغییر و تحول وضعیت و جابجا نمودن بقیه ماهواره ها سبب خواهد شد سیستم همچنان به رخ درست در اکنون ادامه فعالیت باشد. همین فرمان سبب شد که میزان اطلاعات عده آوری شده در مدارهای ماهواره GPS سه برابر شده و توجه مخابره اطلاعات از ماهواره های GPS 10 تا 15 % افزایش یابد. برنامه AEP هم پایگاه های بازدید و نیز آنتن های زمینی را ارتقا اعطا کرد که هر کدام منجر به ارتقاء اعتنا GPS شد. علاوه بر مواردی که گفته شد همین جی پی اسها اهمیت قابلیتهای جذاب و درخور دقت دیگری هم هستند. از آن تاریخ به سپس چند برنامه AEP دیگر نیز اجرا شده هست که هر کدام قابلیت و امکان های بیشتری را به همپا داشته که آخری آن ها در آوریل 2011 انجام شد. فقط وظیفه نقل و انتقال دیتا، مشاهده با جزییات بیشتر دادههای ذخیره شده در گیرنده، ساخت بعضا مسیرها و موردها شبیه به همین را انجام میدهد. آنتن های زمینی مسئول انتقال فرمان های ساده به ماهواره ها نیز می باشد. به عنوان چکیده از برنامه مدرن سازی نیروی هوایی بخش در دست گرفتن GPS را در یک‌سری سال گذشته به شکل پیوسته به روز کرده هست که این فرمان در سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

حتما بخوانید:
سینی نشا چگونه کار می کند؟