بیمارستان SickKids 80 درصد از سیستم های IT اولویت را بازسازی کرده است


سیستم‌های فناوری اطلاعات در بیمارستان کودکان بیمار تورنتو پس از حمله باج‌افزار ماه گذشته به تولید مجدد نزدیک‌تر شده‌اند. این بیمارستان روز پنجشنبه گفت که تقریباً 80 درصد از سیستم های اولویت، که تأثیر مستقیمی بر عملیات بیمارستان دارند، بازسازی شده اند. در نتیجه کد خود را لغو کرده است […]

بعد از اینکه بیمارستان SickKids 80 درصد از سیستم‌های فناوری اطلاعات اولویت‌دار را بازیابی کرد اولین بار در ITBusiness.ca ظاهر شد.


منبع: night-sky.ir

حتما بخوانید:
هیئت راهبردی مدیر اطلاعات یک قول پایدار فناوری اطلاعات را راه اندازی کرده است

دیدگاهتان را بنویسید