انواع پرشر سوئیچ (Pressure Switch) – شرکت آرین نور پارس

در صورتی که فشار کاهش از مقدار تهیه شده باشد، سوئیچ فشار ممکن است به شکل گشوده (Normally open) یا این که بسته (Normally Close) باشد. کشش فنر محدوده را می توان طوری تنظیم کرد که در فشار آیتم نیاز یا مقدار نقطه گزینش شده فشرده شود. به تیتر مثال باید حداکثر فشاری که در چرخه به وجود میآید را باز‌نگری کرد تا بتوان پرشر سوئیچ را تعیین کرد که بتواند تا آن محدوده فشار فعالیت کند. اگر متوجه خلل در کارایی پرشر سوئیچ هوا شدید، حیاتی یکسری استراتژی ساده که در ذیل به معرفی آن‌ها میپردازیم، میتوانید خیلی پرسرعت همین قطعه را تست نمایید و به اختلال و ایراد پیش آمده پیببرید. ساخت نقص در عمل همین قطعه، باعث بوجود داخل شدن نقص‌ در کارایی تمام پکیج میشود. به شما توصیه می‌کنیم اگر متوجه کوچک ترین نقص یا ایراد در فعالیت همین قطعه شدید، از یک تعمیرکار مجرب و ماهر جهت از بین بردن ایراد پیش آمده یاری بگیرید، چون بیتوجهی به همین موضوع علاوه بر خطر ساز بودن، می تواند تعمیر پکیج دیواری را در پی داشته باشد. به جهت آزمون خویش قطعه پرشر سوئیچ هوا پکیج، قبل از هرکاری می بایست سوکتهایی که به این قطعه متصل است را از آن قطع کنید. البته چنانچه حساس جدا نمودن لوله آنتی کندانس، رشته جرقه زن، هیچ عکس عملی از خود نشان نداد، یعنی پرشر دکمه هوا معیوب شده است؛ که در این شکل باید تعمیر یا بده بستان شود. در برخی از دسته ها همین عدد به شکل درصدی، به عنوان مثال 25% و در بعضی دیگر بصورت عددی و زیر تیتر DIFF می باشد. پرشر سوئیچ ها برای انتقال عملکرد محیط پایین فشار به کنتاکت مورد نظر، از مکانیسم های مختلفی استفاده پرشر سوئیچ قابل تنظیم میکنند. اینکار از آسیب وصال به تجهیزات سیستم به خصوص کمپرسور پرهیز میکند. کنترل فشار های دانفوس از سری KP بوده و به جهت سیستم های تهویه مطبوع آیتم به کارگیری قرار میگیرند و دستگاههای تبریدی را در در مقابل فشار بالا و یا این که زیر حفظ میکنند. در مقابل به تیتر مثال، در شرایطی‌که فشار حداکثری یا cut-off پمپ آب بر روی 4 بار تهیه و تنظیم شده باشد، در صورتی که فشار پمپ آب از همین مقطع فراتر برود، کنتاکت های پرشر سوئیچ پمپ آب قطع اتصال می کنند تا حیاتی خاموش نمودن پمپ از افزایش فشار سیستم پرهیز شود. در بخش اعظم سیستم های برودتی مهم ظرفیت پائین ،”پرشر سوئیچ” کارگزاشتن نمی شود چرا که در سیستم های اهمیت قدرت و ارزش پائین، کارگزاری این قطعه توجیه اقتصادی نداشته و ممکن هست هزینه کارگزاشتن پرشر سوئیچ از هزینه کمپرسور اکثر شود.در بیشتر مواقع پرشر ،مبرد از طرز لوله موئی و یا “شیلنگ فشار قوی” به پرشر متصل می شود. هنگامی که در یک پالایشگاه فشار یک یا این که یک سری مخزن به صورت ناگهانی افزایش مییابد همین ابزار پرشر سوئیچ هست که بلافاصله این مسئله را تشخیص دیتا و سبب به بسته شدن سیستم میشود. لوپرشر، در دست گرفتن کننده فشار کم ( LPC) نزدیک کمپرسور کارگزاشتن می شود به طوری که برای لوله رابط آن از لوله مسی ۱/۴ تا ۱/۸ استفاده می شود یا این که خود کنترل کننده فشار با یک لوله مویی می باشد.

حتما بخوانید:
۵ فروشگاه اینترنتی پوشاک زنانه معتبر جهان - ماگرتا