افزایش عملکرد پیشرانه و کاهش ۱۰ درصدی مصرف سوخت با هدرز – خبرگزاری بازار

به ادله تسهیل در خروجی دود و تنفس خوب تر موتور آن گاه از نصب هدرز دمای موتور و علی الخصوص سر سیلندر تحت تر امده و موتور اتومبیل خنک خیس عمل می نماید و استهلاک قطعات موتور به ویژه نصیب بالای موتور و سر سیلندر به رخ چشمگیری کمتر میابد و از فرسودگی موتور دوری و عمر آن را ارتقاء میدهد. از همین نوع هدرز به جهت ارتقا اقتدار در به دور موتورهای بالا به کار گیری میشود به بیانی دیگر غایت تاثیرگذاری در نتایج به دست امده از تست داینو، در دورهای بالای موتور میباشد. به هر رخ می بایست گفت هدرزهای دست سازی که اغلب به وسیله مکانیک های سنتی یا بعضی از صاحبین مغازه های اگزوز سازی ساخته می شوند به هیچ عنوان کارایی هدرزهای فن ای را که بر اساس اصول علمی صورت می گیرند را ندارند و به کار گیری از آن ها در اکثری موارد،به ارتقاء مصرف سوخت سبب میشوند.یکی دیگر از مزایایی استفاده از هدرز ،تاثیر ناچیز آن بر صدای تولیدی پیشرانه و سیستم اگزوز است.به کلمه دیگر چنانچه خواستار تقویت پیشرانه خودروی خود و کاستن از مقدار مصرف سوخت فارغ از ساخت سر و صدای بیشتر هستید ، کارگزاشتن هدرز یک عدد از بهترین انتخاب ها خواهد بود.در واقع بخش متعددی از صدای تولیدی پیشرانه توسط گروه اگزوز (لوله ها و مرجع های اگزوز) منتشر میشود. هدرز یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور می باشد، همین محصول یک قطعه از اگزوز بهحساب میآید که می توان آن را جایگزین منیفولد چدنی فابریک موتور کرد و از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز از روش خمکاری استفاده شده است، سطح آن صاف و صیقلی دیده می‌شود و به همین ادله خروج گازهای آلاینده به بهترین شرایط ممکن واقعه میافتد و همینطور به استدلال طراحی بهتر منجر کمتر مصرف سوخت و بهبود توان خروجی موتور می شود. منیفولد چدنی، استاندارد پیشرانه معمولا به روش ریخته گری ایجاد می‌گردد و به همین برهان از تراز درونی ناصاف و زبری برخوردار است که در فرآیند خروج گازهای آلاینده از فضای احتراق اخلال ایجاد میکنند، ولی هدرز به طرز خم کاری ظریف لولهها شکل میگیرد و اهمیت ساختار یکنواخت و صیقلی خود، موجب خروج آسان تر گازهای آلاینده، تنفس خوب تر پیشرانه، ارتقا توان و کمتر مصرف سوخت میشود، البته مقدار کمتر مصرف سوخت در ازای ارتقاء اقتدار موتور چندان چشمگیر وجود ندارد و از همین رو از هدرز معمولا به تیتر یک قطعه عملکردی و تیونینگ یاد میشود. شما احتمال دارد کلیدی عباراتی نظیر :پس زدن دود خروجی از سیلندر, مکش ترتیبی دود خروجی از سیلندرها ,طول بهینه اگزوز , کولکتور collector مخلوط شده , احتراق چرخشی سیلندرها , استارت تیوفایو ادغام سازگار و اکثری از لغت ها دیگر که هر یک معنای خاصی دارند آشنایی دارید . طراحی همین قطعه می بایست تماما علمی شکل بگیرد و در تولید آن غالبا از آلیاژهایی مانند فولاد، استیل و سایر نمونههای گرانقیمت استعمال میشود. در واقع حد معینی از همین پس زدن دود برای عملکرد بهینه موتور لازم میباشد .یعنی دقیقا بر خلاف این عقیده صحیح می باشد .یک هدرز نه فقط سبب کمتر پس زدگی دود خروجی از سیلندر می شود بلکه در اقدامی اصلی تر نقش یک دستگاه مکنده را در داخل موتور بازی می‌نماید .معنای عبارت مکش ترتیبی دود خروجی سیلند ها این میباشد که هنگامی که روزنه خروج دود سیلندر بعدی گشوده می شود همین قطعه مکنده دود آن را به درون خویش می مکد و آن را از سیلندر بیرون میکند. اتومبیل هایی همچون بنز ، ب ام و ، آئودی و اتومبیل های اسپرت و سوپر اسپرت خود به صورت فابریم هدرز قرار می دهند . یکی از از قطعات که بخشی از سیستم اگزوز محسوب می شود ، هدرز اسم داراست و در واقعیت جایگزین مینفولد چدنی فابریک پیشرانه خواهد شد . یافتن راهکاری هایی به جهت هوا رسانی خوبتر به پیشرانه یکی از از اصول اساس علم تیونینگ به شمار می آید ولی از سوی دیگر تخلیه سرعت بالا خیس و تمام تر سیلندر از گاز های منفجر شده یا همان دود اگزوز هم تاثیر به سزایی در مکش توانمند خیس و تنفس بهتر پیشرانه ایفا می نماید . یک عدد از مزایای هدرز ها ، کارگزاشتن ساده آن ها می باشد که به راحتی در هر مغازه مکانیکی یا این که اگزوز سازی قابل انجام می باشد . در اختیار مهندسین قرار میگیرد.طراحی هدرز شامل روند بخش اعظمی می باشد که از مدلسازی آن آغاز شده و در غایت به سرامیکی کردن باطن لولهها ختم میشود.پس از اولی مرحله (مدلسازی لولهها) باز‌نگری دینامیکی آنها شروع میشود تا بررسیهای لازم در خصوص صحت کارایی طراحی انجام شود. یکی از از مزایای هدرزها، کارگزاشتن معمولی آن هاست که به راحتی در هر فروشگاه مکانیکی یا این که اگزوز سازی قابل انجام است، البته طراحی و تولید یک هدرز حرفهای و کارا بر مغایر نصب آن به هیچ وجه معمولی نیست. یافتن راهکاری هایی برای هوا رسانی خوب تر به پیشرانه یکی از از اصول اساس علم تیونینگ به شمار می آید البته از سوی دیگر تخلیه سریعتر و تام تر سیلندر از گازهای منفجر شده یا به عبارتی دود اگزوز هم اثر گذاری بسزایی در مکش قدرتمندتر و تنفس خوبتر پیشرانه ایفا می کند.از همین رو کارگزاری قطعه ای موسوم به هدرز یک عدد از اولین فرایند تیونینگ ماشینهای بی آلایش محسوب میشود.

حتما بخوانید:
چگونه میتوان راهنما: لباس بچگانه نیازها برای تازه‌آموزان