افزایش بارهای بازاریابی: گزارشی تجارت فناوری اطلاعات


SparkPost ، بزرگترین پلت فرم تحویل و تحلیل پست الکترونیکی جهان اخیراً گزارش سالانه خود را درباره ایمیل مقایسه ای منتشر کرده است ایمیل در سال 2021 – روندها ، رفتارها و استانداردهای شکل دادن به ایمیل ها در سال 2021.

نکات برجسته این نظرسنجی بازاریابی ، که از 1000 رهبر جهان بررسی شده است ، شامل موارد زیر است:

  • 72٪ از بازاریابان می گویند حجم کار آنها افزایش یافته است.
  • 75٪ از رهبران بازاریابی به دلیل COVID-19 بودجه خود را دوباره تخصیص داده یا تعدیل کرده اند.
  • 49٪ از بخشهای بازاریابی که اندازه تیم خود را تنظیم کرده اند بیشتر از اینکه کوچک شوند ، افزایش یافته اند.
  • 51٪ رهبران از زمان COVID-19 روش اندازه گیری بازاریابی از طریق ایمیل را تغییر داده اند.
  • 42٪ رهبران معتقدند بودجه و اولویت ها در سال 2021 به حالت عادی برمی گردد ، در حالی که 26٪ معتقدند که تغییرات ایجاد شده در سال 2020 پایدارتر خواهد بود.