اختراع و تاریخچه کفش و زمان به وجود آمدن آن توسط انسان تا اکنون

کفش تاثیر متعددی از گوشه و کنار اطرافش میگیرد. از آن به آنگاه کفش هم داخل صنعتهای دیگر شد. برای خرید کفش بچهگانه، همچنین میتوانید به مجموعههای تخصصی طفل نظیر مجتمع تجاری شاپرک در انتهای بزرگراه رسالت، مجتمع مادر و کودکِ جمسنتر واقع در خیابان جماران، یا این که پاساژهای اوپال و تیراژه در غرب تهران هم مراجعه کنید. در واقع به هر کفشی که قانونی و ورزشی نباشد، اسپرت یا کتانی می گوییم. قرن ۱۶- صندلهای اسقفی: اسقفها در مراسم مذهبی یگانه این صندلها را به پا میکردند. قرن ۱۴- کراکوف: این کفش نوک تیز از چرم ساخته شده که دوست داستنی اکثر مردان و زنان در قرن ۱۴ بوده است. قرن ۱۸- کفش بسته: زنان چینی به جهت داشتن پاهای ظریف و ریز از همین کفشها سالهای سال استفاده میکردند. قرن ۱۵-۱۷- چوپین: همین کفش در اورجینال برای حفاظت از تحت لباسهای بلند طراحی شد، البته بعد ها پوشیدن آن بین مردم رایج شد. در واقعی نوعی کفش گشوده بود که بخش اعظم مردم یونان از کتونی اسیکس اصل تولید کجاست آن استعمال میکردند. یونان باستان- بوسکین: همین کفش که از پارچه یا چرم ساخته می شد تا بالای زانو میرسید و به طور کلی انگشتان پا در دربین بندهای آن محافظت میشد. پاهای کوچک در دنیای شرق زیباییِ حقیقی محسوب میشد. قرن ۱۷- پادوکا: همین کفش های چوبی در هند پوشیده میشد. قرن ۱ – کالیگا: همین کفش را رومیان به کارگیری میکردند که تراز زیری آن از چمی دشوار و محکم ساخته شده بود و راه و روش آن چرمی به نسبت لطیفتر و نازک داشت. قرن ۱۵ – پولاین: در سرزمین لهستان در قرن ۱۴-۱۵ گزینه به کار گیری قرار میگرفته و زنان مردان طبقه تسلط از آن استقبال متعددی میکردند. سال ۱۸۱۰- دمپایی ابریشمی: این نوع برای خارج طراحی نشده بلکه زنان از آن در منزل به کار گیری میکردند. انگشت نخستین به دشواری در همین کفش قرار میگرفته و ادله آن می باشد که در سال ۱۴۶۵ قانونی در لندن وضع شد که انگشت اولیه نباید عمده از ۲ اینچ باشد. در سال ۲۰۲۱، باز نیز به عامل عواقبی که محدودیتهای کرونایی در پی داشته، لباسهای دوپامین (در اصطلاح لباسهایی مهم رنگهای تند و روشن) به یک اصطلاح پرکاربرد در مد تبدیل شده می باشد که نشاندهنده رغبت به پوشیدن لباسهایی با رنگهای جسورتر، روشنتر و جذابتر است. درصورتیکه شما هر دسته سوالی در ارتباط اساسی کجا و طریق به کار گیری از نمایندگی کتونی اسیکس اصل تهران دارید، می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
توییتر با Wealthsimple همکاری می کند تا پول نقد را از طریق Tip Jar برای سازندگان ارسال کند