آموزش عیب یابی ایسیو (ECU) خودرو – آموزشگاه تعمیرات ایسیو خودرو سواری زانکو

تعمیرات ایسیو خودرو به وسیله کسانی که تخصصی ندارند از مسائل فنی و به کارگیری از ریزپردازنده ها فعالیت را اختلال می کند ولی به هر اکنون خدمات سرویس خودرو پرسرعت و آسان شده است. اگر خودروی شما تک عمل می کند. چنانچه کارکرد رشته خودروی شما مختل هست و سیم کشی هم سالم است البته استپر موتور عمل نمی کند. دوره آموزش تعمیرات ایسیو (ECU) را به رخ تئوری وعملی، به جور ای که هنرجویان درپایان عصر آموزشی بضاعت و توان ،عیب یابی وتعمیر ای سی یو را به طور رشته ای داشته باشند، و به عنوان تعمیرکارانی ماهر در تعمیر ایسیو وارد بازار عمل میکند . ECU ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑه آن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛـﺎر ﻣﻮﺗـﻮر را درك ﻛـﺮده و ﻓـﺮاﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ را ﺑـﻪ انژکتور و شمع ها می دهد. در کنار آن به ایجاد ECU میپردازد. حساس دقت به پیشرفت هرسال صنعت اتومبیل سازی،سیستم ها و فناوری های به کار برده شده در محصولات متعدد پیچیده تر می شوند.در یک‌سری سال اخیر به کار گیری از تجهیزات الکترونیک وریز پردازنده ها در خودرو شده میباشد که این موارد شامل ایسیو هم میشود. بازار عمل اشباع نشده و فقدان نیروی متخصص و فن ای نشان از عمر کوتاه ایسیو می دهد. چنانچه سوخت بیش از حد باشد- اکسیژن اندک می شود و احتراق به شکل درست انجام نمی شود و هدر می رود. وقتی هوا جذب می شود، بایستی سوخت کافی به جهت تولید نیرو، جهت تقویت عملکرد موتور و هم چنین تامین میزان موءثر به جهت حرکت ماشین در مواقع لازم، آماده شود. اساسی اعتنا به نیاز وسایل نقلیه مدرن به مصرف سوخت اصلی بازدهی بالا و آلایندگی کمتر، همین ادغام می بایست حساس دقت بیشتری کنترل ایسیو پژو شود. ایسیو یک دستگاه کوچک در خودروهای انژکتوری هست که سایر قطعات اتومبیل را در اختیار گرفتن می کند. در بعضا شرایط، مکانیسم عیب یابی یک نقص جدی را کشف می کند که یا عملکرد با موتور را مختل می کند ، یا این که به جهت ایمنی موتور آن را خاموش می کند. درحال حرکت خاموش کرده و یا این که ریپ می‌زند و پس از روزگار کوتاهی خاموش می شود. در ضمن باید بدانید که علاوه بر داشتن پوشه های دوره و جزوات، می توانید از پشتیبانی نامحدود تیم استعمال کرده و اصلی در ارتباط بودن اصلی مدرس دوره، کل اشکالات خویش را بپرسید و از تجارب آن ها برای ورود به بازار کار به کار گیری کنید.

حتما بخوانید:
SAP در نظر دارد یک دفتر تحقیق و توسعه جدید در مونترال افتتاح کند